giải thích mối quan hệ giữa các loài đacuyn cho rằng các loại

Giải quí quan hệ trong số những loại, Đacuyn nhận định rằng những loài

A. là thành quả của quy trình tiến bộ hoá kể từ thật nhiều xuất xứ không giống nhau.

Bạn đang xem: giải thích mối quan hệ giữa các loài đacuyn cho rằng các loại

B. là thành quả của quy trình tiến bộ hoá từ là 1 xuất xứ cộng đồng.

C. được thay đổi theo phía càng ngày càng hoàn mỹ tuy nhiên sở hữu xuất xứ không giống nhau.

D. đều được sinh rời khỏi nằm trong 1 thời điểm và đều chịu đựng sự phân bổ của tinh lọc bất ngờ.

Đáp án B

500 bài xích luyện gọi hiểu - gọi điền Tiếng Anh 200.000đ 189.000đ
Bản đặc biệt quan trọng Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh 300.000đ 199.000đ
500 bài xích luyện gọi hiểu - gọi điền Tiếng Anh 200.000đ 189.000đ
Bản đặc biệt quan trọng Tổng ôn ngữ pháp Tiếng Anh 300.000đ 199.000đ