diện tích lục giác đều

Tải về bạn dạng PDF

Tải về bạn dạng PDF

Bạn đang xem: diện tích lục giác đều

Hình lục giác là một trong những nhiều giác sở hữu sáu mặt mũi và sáu góc. Hình lục giác đều sở hữu sáu mặt mũi và sáu góc đều nhau và bao hàm sáu tam giác đều. Có nhiều phương pháp để tính diện tích S hình lục giác bất kể này là hình lục giác đều hoặc hình lục giác không được đều. Nếu bạn thích biết phương pháp tính diện tích S hình lục giác, chỉ việc tuân theo quá trình tại đây.

 1. 1

  Viết ra sức thức tính diện tích S hình lục giác lúc biết chiều lâu năm cạnh mặt mũi. Vì hình lục giác đều bao hàm sáu tam giác đều nên công thức tính diện tích S của chính nó khởi nguồn từ công thức tính diện tích S tam giác đều. Công thức tính diện tích S hình lục giác đều là Diện tích = (3√3 s2)/ 2 vô cơ s là chừng lâu năm một cạnh.[1]

 2. 2

  Xác lăm le chừng lâu năm một cạnh. Nếu chúng ta tiếp tục biết chừng lâu năm một cạnh, đơn giản và giản dị chúng ta chỉ việc viết lách nó ra; vô tình huống này, chừng lâu năm cạnh mặt mũi là 9 centimet. Nếu chúng ta ko biết chừng lâu năm của cạnh tuy nhiên biết chiều lâu năm chu vi hoặc đàng trung đoạn (chiều cao của đoạn vuông góc hạ kể từ tâm của lục giác xuống một cạnh), chúng ta vẫn hoàn toàn có thể dò thám đi ra chiều lâu năm cạnh mặt mũi của lục giác. Đây là cơ hội thực hiện:

  • Nếu chúng ta biết chu vi, chúng ta chỉ việc phân tách nó mang đến 6 và để được chừng lâu năm cạnh mặt mũi. Ví dụ, nếu như chiều lâu năm chu vi là 54 centimet, hãy phân tách nó mang đến 6 và để được 9 centimet, đó là chiều lâu năm cạnh mặt mũi.
  • Nếu chúng ta chỉ biết đàng trung đoạn, chúng ta cũng có thể dò thám chiều lâu năm cạnh mặt mũi bằng phương pháp thay cho độ quý hiếm đàng trung đoạn vô vào công thức a = x√3 tiếp sau đó nhân đáp án với nhì. Lý bởi là đàng trung đoạn đó là cạnh x√3 của tam giác 30-60-90 nhưng mà nó đưa đến. Ví dụ, nếu như đàng trung đoạn là 10√3, thì x là 10 và chiều lâu năm cạnh mặt mũi là 10 * 2, hoặc trăng tròn.
 3. 3

  Thay độ quý hiếm chiều lâu năm cạnh mặt mũi vô vào công thức. Vì chúng ta hiểu được chiều lâu năm một cạnh của tam giác là 9, chỉ việc thay cho 9 vô công thức ban sơ. Kết trái khoáy như sau: Diện tích = (3√3 x 92)/2.

 4. 4

  Rút gọn gàng đáp án. Tìm độ quý hiếm của phương trình và viết lách đáp án thông qua số. Vì chúng ta đang được trình bày cho tới diện tích S, chúng ta nên nhằm đáp án ở đơn vị chức năng vuông. Đây là cơ hội thực hiện:

  • (3√3 x 92)/2 =
  • (3√3 x 81)/2 =
  • (243√3)/2 =
  • 420.8/2 =
  • 210,4 cm2

  Quảng cáo

 1. 1

  Viết ra sức thức tính diện tích lục giác đều lúc biết trung đoạn. Công thức đơn giản và giản dị là Diện tích = 50% x chu vi x trung đoạn.[2]

 2. 2

  Viết đi ra chiều lâu năm trung đoạn. Giả sử trung đoạn là 5√3 centimet.

 3. 3

  Sử dụng trung đoạn nhằm dò thám chu vi. Vì trung đoạn vuông góc với cạnh mặt mũi của lục giác, nó tạo ra trở nên một phía tam giác 30-60-90. Các mặt mũi tam giác 30-60-90 sở hữu tỷ trọng là x-x√3-2x, vô cơ chiều lâu năm cạnh ngắn ngủi đối lập góc 30 chừng được thay mặt đại diện vì thế x, chiều lâu năm cạnh lâu năm đối lập góc 60 chừng là x√3, và cạnh huyền là 2x.[3]

  • Trung đoạn là cạnh được thay mặt đại diện vì thế x√3. Do cơ, thay cho chiều lâu năm đàng trung đoạn vô vào công thức a = x√3 và giải phương trình. Ví dụ, nếu như chiều lâu năm trung đoạn là 5√3, thay cho nó vô vào công thức và được 5√3 centimet = x√3, hoặc x = 5 centimet.
  • Bằng cơ hội giải phương trình dò thám x, chúng ta tiếp tục tính được chiều lâu năm cạnh ngắn ngủi của tam giác là 5. Vì nó vì thế nửa chiều lâu năm một cạnh của hình lục giác, nhân nó với 2 và để được chiều lâu năm một cạnh. 5 centimet x 2 = 10 centimet.
  • Bây giờ chúng ta tiếp tục biết chiều lâu năm một cạnh là 10, chỉ việc nhân nó với 6 nhằm dò thám chu vi của hình lục giác. 10 centimet x 6 = 60 cm
 4. 4

  Thay toàn bộ những chỉ số tiếp tục biết vô vào công thức. Phần khó khăn nhất là dò thám chu vi. Giờ toàn bộ việc chúng ta nên thực hiện là thay cho độ quý hiếm trung đoạn và chu vi vô công thức và giải phương trình:

  • Diện tích = 50% x chu vi x trung đoạn
  • Diện tích = 50% x 60 centimet x 5√3 cm
 5. 5

  Rút gọn gàng đáp án. Rút gọn gàng biểu thức cho đến khi chúng ta vô hiệu được lốt căn thoát ra khỏi phương trình. Hãy lưu giữ dùng đơn vị chức năng vuông ở sản phẩm sau cùng.

  Xem thêm: đồng bộ tin nhắn zalo từ điện thoại sang máy tính

  • 1/2 x 60 centimet x 5√3 centimet =
  • 30 x 5√3 centimet =
  • 150√3 centimet =
  • 259,8 cm2

  Quảng cáo

 1. 1

  Liệt kê những tọa chừng x và nó của toàn bộ những đỉnh. Nếu chúng ta biết những đỉnh của lục giác, điều thứ nhất bạn phải thực hiện là tạo ra một biểu loại sở hữu nhì cột và bảy sản phẩm. Mỗi sản phẩm tiếp tục ghi theo đuổi thương hiệu của sáu điểm (Điểm A, Điểm B, Điểm C, v.v.) và từng cột tiếp tục ghi tọa chừng x và nó của những điểm cơ. Ghi tọa chừng x và nó của Điểm A ở ở bên phải của điểm A, tọa chừng x và nó của Điểm B ở ở bên phải của Điểm B, và cứ như thế. Ghi lại tọa chừng của điểm thứ nhất ở bên dưới nằm trong của list. Giả sử chúng ta sở hữu những điểm sau, ở định hình (x, y):[4]

  • A: (4, 10)
  • B: (9, 7)
  • C: (11, 2)
  • D: (2, 2)
  • E: (1, 5)
  • F: (4, 7)
  • A (lặp lại): (4, 10)
 2. 2

  Nhân tọa chừng x của từng điểm với tọa chừng nó của điểm tiếp theo sau. Ghi sản phẩm vô ở bên phải của biểu loại. Sau cơ, với mọi sản phẩm lại.

  • 4 x 7 = 28
  • 9 x 2 = 18
  • 11 x 2 = 22
  • 2 x 5 = 10
  • 1 x 7 = 7
  • 4 x 10 = 40
  • 28 + 18 + 22 + 10 + 7 + 40 = 125
 3. 3

  Nhân tọa chừng nó của từng điểm với tọa chừng x của điểm tiếp theo sau. Sau khi nhân toàn bộ những tọa chừng này, các bạn hãy với mọi sản phẩm lại cùng nhau.

  • 10 x 9 = 90
  • 7 x 11 = 77
  • 2 x 2 = 4
  • 2 x 1 = 2
  • 5 x 4 = 20
  • 7 x 4 = 28
  • 90 + 77 + 4 + 2 + trăng tròn + 28 = 221
 4. 4

  Trừ tổng của group tọa chừng loại nhất mang đến tổng của group tọa chừng loại nhì. Chỉ cần thiết trừ 125 mang đến 221. 125-221 = -96. Bây giờ, lấy độ quý hiếm vô cùng của sản phẩm trên: 96. Diện tích chỉ hoàn toàn có thể là số dương.

 5. 5

  Chia hiệu bên trên mang đến nhì. Chỉ cần thiết phân tách 96 mang đến 2 và các bạn sẽ sở hữu diện tích S của hình lục giác. 96/2 = 48. Đừng quên viết lách đáp án ở đơn vị chức năng vuông. Đáp án sau cùng là 48 đơn vị chức năng vuông.

  Quảng cáo

 1. 1

  Tìm diện tích S của hình lục giác đều bị khuyết một tam giác. Nếu hình lục giác đều của công ty bị khuyết một hoặc nhiều tam giác, thì điều thứ nhất bạn phải thực hiện là dò thám diện tích S của toàn cỗ hình lục giác đều như thể nó vẹn tuyền. Sau cơ, đơn giản và giản dị là dò thám diện tích S của phần tam giác trống rỗng hoặc "bị khuyết", và trừ tổng diện tích S cả hình mang đến diện tích S của phần khuyết cơ. Kết trái khoáy đã cho ra được xem là diện tích S của hình lục giác không được đều còn sót lại.

  • Ví dụ, nếu như khách hàng tính được rằng diện tích S của hình lục giác đều là 60 cm2 và diện tích S của tam giác khuyết là 10 cm2 , đơn giản và giản dị trừ tổng diện tích S của hình lục giác mang đến diện tích S của tam giác khuyết: 60 cm2 - 10 cm2 = 50 cm2.
  • Nếu chúng ta biết hình lục giác bị khuyết và đúng là một tam giác, chúng ta cũng hoàn toàn có thể tính diện tích S của hình lục giác bằng phương pháp nhân tổng diện tích S với 5/6, vì thế hình lục giác này cướp 5 vô 6 hình tam giác của chính nó. Nếu nó bị khuyết nhì hình tam giác, chúng ta cũng có thể nhân tổng diện tích S với 4/6 (2/3), và cứ như thế.
 2. 2

  Chia hình lục giác không được đều trở nên những hình tam giác. quý khách hoàn toàn có thể thấy rằng hình lục giác không được đều thực sự bao hàm tứ hình tam giác sở hữu hình dạng không giống nhau. Để dò thám diện tích S của toàn cỗ hình lục giác, bạn phải dò thám diện tích S của từng tam giác riêng biệt lẻ tiếp sau đó nằm trong bọn chúng lại. Có nhiều phương pháp để dò thám diện tích S của một tam giác tùy nằm trong vô vấn đề nhưng mà chúng ta sở hữu.

 3. 3

  Tìm những hình dạng không giống vô hình lục giác không được đều. Nếu chúng ta ko thể phân tách hình lục giác trở nên một vài ba tam giác, hãy coi xem chúng ta cũng có thể phân tách nó trở nên những hình không giống ko -- hoàn toàn có thể là hình tam giác, hình chữ nhật, và/hoặc hình vuông vắn. Khi chúng ta tiếp tục xác lập được những hình, chỉ việc dò thám diện tích S của bọn chúng và nằm trong bọn chúng lại cùng nhau và để được diện tích S của toàn cỗ lục giác.

  Xem thêm: cách viết văn nghị luận

  • Có một mô hình lục giác không được đều bao hàm nhì hình bình hành. Để tính diện tích S hình bình hành, chỉ việc nhân lòng với độ cao của bọn chúng, cũng như tính diện tích S hình chữ nhật, và tiếp sau đó nằm trong sản phẩm lại cùng nhau.

  Quảng cáo

Về bài xích wikiHow này

Trang này đã và đang được gọi 233.572 chuyến.

Bài viết lách này đã hỗ trợ ích mang đến bạn?