diện tích hình lục giác đều

Tải về bạn dạng PDF

Tải về bạn dạng PDF

Bạn đang xem: diện tích hình lục giác đều

Hình lục giác là 1 nhiều giác đem sáu mặt mày và sáu góc. Hình lục giác đều phải sở hữu sáu mặt mày và sáu góc đều bằng nhau và bao hàm sáu tam giác đều. Có nhiều phương pháp để tính diện tích S hình lục giác bất kể này là hình lục giác đều hoặc hình lục giác không được đều. Nếu bạn thích biết phương pháp tính diện tích S hình lục giác, chỉ việc tuân theo công việc tại đây.

 1. Vì hình lục giác đều bao hàm sáu tam giác đều nên công thức tính diện tích S của chính nó bắt đầu từ công thức tính diện tích S tam giác đều. Công thức tính diện tích hình lục giác đều là Diện tích = (3√3 s2)/ 2 vô cơ s là phỏng nhiều năm một cạnh.[1]

 2. Nếu chúng ta đang được biết phỏng nhiều năm một cạnh, giản dị chúng ta chỉ việc ghi chép nó ra; vô tình huống này, phỏng nhiều năm cạnh mặt mày là 9 centimet. Nếu chúng ta ko biết phỏng nhiều năm của cạnh tuy nhiên biết chiều nhiều năm chu vi hoặc đàng trung đoạn (chiều cao của đoạn vuông góc hạ kể từ tâm của lục giác xuống một cạnh), chúng ta vẫn hoàn toàn có thể dò la rời khỏi chiều nhiều năm cạnh mặt mày của lục giác. Đây là cơ hội thực hiện:

  • Nếu chúng ta biết chu vi, chúng ta chỉ việc phân chia nó mang lại 6 và để được phỏng nhiều năm cạnh mặt mày. Ví dụ, nếu như chiều nhiều năm chu vi là 54 centimet, hãy phân chia nó mang lại 6 và để được 9 centimet, đó là chiều nhiều năm cạnh mặt mày.
  • Nếu chúng ta chỉ biết đàng trung đoạn, chúng ta cũng có thể dò la chiều nhiều năm cạnh mặt mày bằng phương pháp thay cho độ quý hiếm đàng trung đoạn vô vào công thức a = x√3 tiếp sau đó nhân đáp án với nhị. Lý tự là đàng trung đoạn đó là cạnh x√3 của tam giác 30-60-90 tuy nhiên nó dẫn đến. Ví dụ, nếu như đàng trung đoạn là 10√3, thì x là 10 và chiều nhiều năm cạnh mặt mày là 10 * 2, hoặc đôi mươi.
 3. Vì chúng ta hiểu được chiều nhiều năm một cạnh của tam giác là 9, chỉ việc thay cho 9 vô công thức ban sơ. Kết trái ngược như sau: Diện tích = (3√3 x 92)/2.

 4. Tìm độ quý hiếm của phương trình và ghi chép đáp án ngay số. Vì chúng ta đang được rằng cho tới diện tích S, chúng ta cần nhằm đáp án ở đơn vị chức năng vuông. Đây là cơ hội thực hiện:

  • (3√3 x 92)/2 =
  • (3√3 x 81)/2 =
  • (243√3)/2 =
  • 420.8/2 =
  • 210,4 cm2

  Quảng cáo

 1. Công thức giản dị là Diện tích = một nửa x chu vi x trung đoạn.[2]

 2. Giả sử trung đoạn là 5√3 centimet.

 3. Vì trung đoạn vuông góc với cạnh mặt mày của lục giác, nó tạo ra trở thành một phía tam giác 30-60-90. Các mặt mày tam giác 30-60-90 đem tỷ trọng là x-x√3-2x, vô cơ chiều nhiều năm cạnh cộc đối lập góc 30 phỏng được thay mặt đại diện tự x, chiều nhiều năm cạnh nhiều năm đối lập góc 60 phỏng là x√3, và cạnh huyền là 2x.[3]

  • Trung đoạn là cạnh được thay mặt đại diện tự x√3. Do cơ, thay cho chiều nhiều năm đàng trung đoạn vô vào công thức a = x√3 và giải phương trình. Ví dụ, nếu như chiều nhiều năm trung đoạn là 5√3, thay cho nó vô vào công thức và được 5√3 centimet = x√3, hoặc x = 5 centimet.
  • Bằng cơ hội giải phương trình dò la x, chúng ta đang được tính được chiều nhiều năm cạnh cộc của tam giác là 5. Vì nó tự nửa chiều nhiều năm một cạnh của hình lục giác, nhân nó với 2 và để được chiều nhiều năm một cạnh. 5 centimet x 2 = 10 centimet.
  • Bây giờ chúng ta đang được biết chiều nhiều năm một cạnh là 10, chỉ việc nhân nó với 6 nhằm dò la chu vi của hình lục giác. 10 centimet x 6 = 60 cm
 4. Phần khó khăn nhất là dò la chu vi. Giờ toàn bộ việc chúng ta cần thực hiện là thay cho độ quý hiếm trung đoạn và chu vi vô công thức và giải phương trình:

  • Diện tích = một nửa x chu vi x trung đoạn
  • Diện tích = một nửa x 60 centimet x 5√3 cm
 5. Rút gọn gàng biểu thức cho đến khi chúng ta vô hiệu hóa được vệt căn thoát ra khỏi phương trình. Hãy ghi nhớ dùng đơn vị chức năng vuông ở thành phẩm sau cuối.

  Xem thêm: mẫu hợp đồng mua bán đất

  • 1/2 x 60 centimet x 5√3 centimet =
  • 30 x 5√3 centimet =
  • 150√3 centimet =
  • 259,8 cm2

  Quảng cáo

 1. Nếu chúng ta biết những đỉnh của lục giác, điều trước tiên bạn phải thực hiện là tạo ra một biểu loại đem nhị cột và bảy sản phẩm. Mỗi sản phẩm tiếp tục ghi theo đuổi thương hiệu của sáu điểm (Điểm A, Điểm B, Điểm C, v.v.) và từng cột tiếp tục ghi tọa phỏng x và nó của những điểm cơ. Ghi tọa phỏng x và nó của Điểm A ở ở bên phải của điểm A, tọa phỏng x và nó của Điểm B ở ở bên phải của Điểm B, và cứ vì vậy. Ghi lại tọa phỏng của điểm trước tiên ở bên dưới nằm trong của list. Giả sử chúng ta đem những điểm sau, ở format (x, y):[4]

  • A: (4, 10)
  • B: (9, 7)
  • C: (11, 2)
  • D: (2, 2)
  • E: (1, 5)
  • F: (4, 7)
  • A (lặp lại): (4, 10)
 2. Ghi thành phẩm vô ở bên phải của biểu loại. Sau cơ, với mọi thành phẩm lại.

  • 4 x 7 = 28
  • 9 x 2 = 18
  • 11 x 2 = 22
  • 2 x 5 = 10
  • 1 x 7 = 7
  • 4 x 10 = 40
  • 28 + 18 + 22 + 10 + 7 + 40 = 125
 3. Sau Khi nhân toàn bộ những tọa phỏng này, các bạn hãy với mọi thành phẩm lại cùng nhau.

  • 10 x 9 = 90
  • 7 x 11 = 77
  • 2 x 2 = 4
  • 2 x 1 = 2
  • 5 x 4 = 20
  • 7 x 4 = 28
  • 90 + 77 + 4 + 2 + đôi mươi + 28 = 221
 4. Chỉ cần thiết trừ 125 mang lại 221. 125-221 = -96. Bây giờ, lấy độ quý hiếm vô cùng của thành phẩm trên: 96. Diện tích chỉ hoàn toàn có thể là số dương.

 5. Chỉ cần thiết phân chia 96 mang lại 2 và các bạn sẽ đem diện tích S của hình lục giác. 96/2 = 48. Đừng quên ghi chép đáp án ở đơn vị chức năng vuông. Đáp án sau cuối là 48 đơn vị chức năng vuông.

  Quảng cáo

 1. Nếu hình lục giác đều của khách hàng bị khuyết một hoặc nhiều tam giác, thì điều trước tiên bạn phải thực hiện là dò la diện tích S của toàn cỗ hình lục giác đều như thể nó vẹn tuyền. Sau cơ, giản dị là dò la diện tích S của phần tam giác rỗng tuếch hoặc "bị khuyết", và trừ tổng diện tích S cả hình mang lại diện tích S của phần khuyết cơ. Kết trái ngược tạo ra được xem là diện tích S của hình lục giác không được đều còn sót lại.

  • Ví dụ, nếu khách hàng tính được rằng diện tích S của hình lục giác đều là 60 cm2 và diện tích S của tam giác khuyết là 10 cm2 , giản dị trừ tổng diện tích S của hình lục giác mang lại diện tích S của tam giác khuyết: 60 cm2 - 10 cm2 = 50 cm2.
  • Nếu chúng ta biết hình lục giác bị khuyết đúng là một tam giác, chúng ta cũng hoàn toàn có thể tính diện tích S của hình lục giác bằng phương pháp nhân tổng diện tích S với 5/6, vì như thế hình lục giác này lắc 5 vô 6 hình tam giác của chính nó. Nếu nó bị khuyết nhị hình tam giác, chúng ta cũng có thể nhân tổng diện tích S với 4/6 (2/3), và cứ vì vậy.
 2. Quý Khách hoàn toàn có thể thấy rằng hình lục giác không được đều thực sự bao hàm tứ hình tam giác đem hình dạng không giống nhau. Để dò la diện tích S của toàn cỗ hình lục giác, bạn phải dò la diện tích S của từng tam giác riêng biệt lẻ tiếp sau đó nằm trong bọn chúng lại. Có nhiều phương pháp để dò la diện tích S của một tam giác tùy nằm trong vô vấn đề tuy nhiên chúng ta đem.

 3. Nếu chúng ta ko thể phân chia hình lục giác trở thành một vài ba tam giác, hãy coi xem chúng ta cũng có thể phân chia nó trở thành những hình không giống ko -- hoàn toàn có thể là hình tam giác, hình chữ nhật, và/hoặc hình vuông vắn. Khi chúng ta đang được xác lập được những hình, chỉ việc dò la diện tích S của bọn chúng và nằm trong bọn chúng lại cùng nhau và để được diện tích S của toàn cỗ lục giác.

  Xem thêm: 29 chữ cái tiếng việt

  • Có một mô hình lục giác không được đều bao hàm nhị hình bình hành. Để tính diện tích S hình bình hành, chỉ việc nhân lòng với độ cao của bọn chúng, tương tự như tính diện tích S hình chữ nhật, và tiếp sau đó nằm trong thành phẩm lại cùng nhau.

  Quảng cáo

Về bài bác wikiHow này

Trang này và được phát âm 235.471 thứ tự.

Bài ghi chép này đã hỗ trợ ích mang lại bạn?