để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây

Câu hỏi:

14/01/2022 25,210

A. Chọn Insert → Delete Record rồi lựa chọn Yes.

Bạn đang xem: để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây

B. Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án trên thanh dụng cụ rồi lựa chọn Yes.

C. Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án trên thanh dụng cụ rồi lựa chọn Yes.

D. Cả A và B đều đích.

Đáp án chủ yếu xác

Trong Khi nhập tài liệu cho tới bảng, ham muốn xóa một bạn dạng ghi đang được lựa chọn, tớ tiến hành một trong những thao tác sau:

+ Chọn Insert → Delete Record rồi lựa chọn Yes

+ Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án trên thanh dụng cụ rồi lựa chọn Yes

+ Ta bấm phím Delete bên trên keyboard.

Đáp án: D

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thanh lọc đi ra list học viên “Nam” nhập lớp, tớ thực hiện:

A. Trên ngôi trường (Giới Tính) tớ nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

B. Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án , rồi gõ nhập chữ (“Nam”) bên trên ngôi trường (Giới Tính), tiếp sau đó nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

C. Trên ngôi trường (Giới Tính) tớ click loài chuột vào trong 1 dù có mức giá trị là (Nam), rồi nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

D. Cả B và C đều đúng

Câu 2:

Trong Khi nhập tài liệu cho tới bảng, ham muốn chèn thêm 1 bạn dạng ghi mới nhất, tớ thực hiện: Insert  ...........

A. Record 

B. New Rows 

C. Rows 

D. New Record

Câu 3:

Cho những thao tác sau:

(1) Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

(2) Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

Xem thêm: khách sạn sầm sơn gần biển

(3) Chọn dù đem tài liệu cần thiết lọc

Trình tự động những thao tác nhằm tiến hành được việc thanh lọc bám theo dù tài liệu đang được lựa chọn là:

A. (3) → (1) → (2) 

B. (3) → (2) → (1) 

C. (3) → (1) 

D. (3) → (2)

Câu 4:

Để bố trí tài liệu ngôi trường nào là cơ hạn chế dần dần tớ lựa chọn hình tượng nào là sau đây?

A. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án  

B. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án 

C. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

D. Biểu tượng Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 đem đáp án

Câu 5:

Trong Access, ham muốn in tài liệu đi ra giấy má, tớ thực hiện

A. Edit – Print 

B. File – Print 

C. Windows – Print 

D. Tools – Print

Câu 6:

Khẳng ấn định nào là sau đấy là sai?

A. Lọc là một trong dụng cụ của hệ QT CSDL được chấp nhận lần đi ra những bạn dạng ghi vừa lòng một vài ĐK nào là cơ đáp ứng lần kiếm 

B. Lọc tìm kiếm được những bạn dạng ghi trong vô số nhiều bảng vừa lòng với ĐK lọc

C. Sử dụng thanh lọc bám theo dù tài liệu đang được lựa chọn nhằm lần nhanh chóng những bạn dạng ghi đem tài liệu trùng với dù đang được chọn

Xem thêm: bút bi viết chữ đẹp

D. Sử dụng thanh lọc bám theo kiểu mẫu nhằm lần những bạn dạng ghi vừa lòng những tiêu chuẩn phức tạp