đề tuyển sinh lớp 10

(Chinhphu.vn) - Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra thủ đô công phụ thân đề thi đua và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024.

Đề thi đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô năm 2023 - Hình ảnh 1.

Bạn đang xem: đề tuyển sinh lớp 10

 Đáp án môn thi đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô năm 2023 - Hình ảnh 2.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô năm 2023 - Hình ảnh 3.

Đề và đáp án môn thi đua Toán tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 4.

Đáng để ý, bên trên đáp án môn Toán với bổ sung cập nhật tăng đáp án vô tình huống sỹ tử hiểu sai sót đề bài bác là lốt âm bởi đề thi đua bị in nhòa.

Trước tê liệt, vào trong ngày 12/6, một số trong những bố mẹ đang được ý kiến đề xuất với Sở GD&ĐT thủ đô về sự đề thi đua Toán lớp 10 bị in nhòa khiến cho con trẻ chúng ta lầm lẫn và sai đáp án.

Sau tê liệt, Sở GD&ĐT thủ đô đang được thao tác làm việc với Hội đồng đi ra đề thi đua và những thành phần tương quan và thể hiện phương phía xử lý.

Từ thành quả xác minh, bên trên ý thức bảo vệ quyền hạn và sự công bình tối nhiều mang đến sỹ tử, Sở GD&ĐT thủ đô đang được lãnh đạo Hội đồng đi ra đề thi đua bổ sung cập nhật đáp án vô tình huống học viên hiểu sai sót là với lốt (-) bởi mực in ko rõ rệt. Việc chấm bài bác tiếp tục theo gót đáp án được bổ sung cập nhật so với những bài bác với sự hiểu sai sót.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô năm 2023 - Hình ảnh 4.

Xem thêm: dế mèn phiêu lưu ký lớp 6

 Đề thi đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 6.

 Đáp án môn thi đua Ngữ văn tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 7.

Đề thi đua giờ đồng hồ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 8.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 9.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 10.

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 11.

Xem thêm: hạnh phúc một tang gia

Đáp án môn thi đua giờ đồng hồ Anh tuyển chọn sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học tập 2023-2024 của Hà Nội 

Đề và đáp án những môn thi đua tuyển chọn sinh lớp 10 thủ đô 2023 - Hình ảnh 12.

Bạn gọi tải: 

  • tuyển chọn sinh lớp 10
  • Hà Nội