đề toán lớp 3 học kì 1Bộ 30 Đề đua Toán lớp 3 Học kì một năm 2023 của tất cả tía cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài xích đua Toán lớp 3 Học kì 1.

Đề đua Toán lớp 3 Học kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề CK1 Toán 3 KNTT Xem demo Đề CK1 Toán 3 CTST Xem demo Đề CK1 Toán 3 CD

Bạn đang xem: đề toán lớp 3 học kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề đua Cuối Học kì 1 Toán lớp 3 (mỗi cỗ sách) phiên bản word sở hữu điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề đua Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 3 - Cánh diều

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề đua Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Điền số phù hợp nhập dù trống không sẽ được tư số bất ngờ liên tiếp

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 450

B. 540

C. 405

D. 504

Câu 2. Chia đều 36 l nước mắm nam ngư nhập 9 can. Hỏi từng can sở hữu từng nào lít nước mắm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3. Điền nhập điểm chấm: Đã tô color … hình vuông

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Quảng cáo

Câu 4. Biết M là trung điểm của AB. Tính phỏng nhiều năm đoạn trực tiếp AM.

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. AM = 2 centimet

B. AM = 3 cm

C. AM = 4 centimet

D. AM = 5 cm

Câu 5. Bao gạo trọng lượng từng nào ki-lô-gam?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 1 kilogam

B. 4 kilogam

C. 5 kilogam

D. 6 kg

Câu 6. Số dư của quy tắc phân chia 628 : 8 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Quảng cáo

Câu 7. Nhiệt phỏng khung hình người thông thường khoảng

A. 35oC

B. 37oC

C. 38oC

D. 40oC

Phần II. Tự luận

Câu 8. Tính phỏng nhiều năm lối tất tả khúc ABCD.

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 45 : 9 + 10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 16

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 8 × (11 – 6)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) 30 – (18 : 3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 80 : 5 b) 106 × 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Số?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

a) Đoạn trực tiếp AB nhiều năm tất tả … lượt đoạn trực tiếp AM.

b) Đoạn trực tiếp AC nhiều năm ….. cm

c) Đoạn trực tiếp AC dài ra hơn nữa đoạn trực tiếp AB … cm

Câu 12. Giải toán

Buổi sáng sủa siêu thị bán tốt 30 kilogam gạo. Số gạo chiều tối bán tốt thông qua số gạo buổi sáng sớm sụt giảm gấp đôi. Hỏi một ngày dài siêu thị bán tốt từng nào ki – lô – gam gạo?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có toàn bộ từng nào tam giác nhập hình vẽ?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Nhiệt phỏng nào là phù phù hợp với hình bên dưới đây:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

A. 10 oC

B. 15 oC

C. 0 oC

D. 42 oC

Câu 2. Hình nào là là góc vuông?

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn sở hữu cạnh nhiều năm 30 centimet. Hỏi chu vi của miếng bìa này đó là từng nào đề - xi – mét?

A. 6 centimet

B. 120 centimet

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Bố trong năm này 40 tuổi tác, tuổi tác của tía tất tả 5 lượt tuổi tác của con cái. Hỏi sau 5 năm nữa, con cái từng nào tuổi?

A. 10 tuổi tác

B. 12 tuổi tác

C. 13 tuổi tác

D. 14 tuổi

Câu 5. Đã tô color …. hình tròn

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

A. 12

B.14

C. 15

D. 16

Câu 6. Mỗi con cái trườn sở hữu 4 chân. Hỏi 8 con cái trườn sở hữu toàn bộ từng nào chân?

A. 16

B. đôi mươi

C. 28

D. 32

Câu 7. Độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB là

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Xem thêm: vẽ tranh phòng chống ma túy đơn giản

A. 17 milimet

B. đôi mươi milimet

C. 15 milimet

D. 18 mm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 247 × 4 845 : 7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (2 điểm) Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) (222 + 180) : 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Quan sát hình và vấn đáp thắc mắc.

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Trong hình tứ giác ABCD sở hữu bao nhiêu góc vuông và bao nhiêu góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền nhập điểm trống

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Đồng hồ nước sau đây chỉ …….giờ …….phút

Câu 12. Giải toán

Một công ty vận tải đường bộ, sở hữu 96 xe cộ khách hàng, số xe cộ xe taxi tất tả số xe cộ khách hàng 3 lượt. Hỏi công ty cơ sở hữu toàn bộ từng nào xe cộ khách hàng và xe cộ taxi?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: (1 điểm) Tìm số sở hữu 2 chữ số đều là số lẻ. tường hiệu 2 chữ số là 6 và thương của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời lừa lọc thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 120 × 3 sở hữu sản phẩm là:

A. 360

B. 350

C. 123

D. 160

Câu 2. Xếp đều 8 trái ngược cam nhập 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy sở hữu từng nào trái ngược cam?

A. 4 trái ngược cam

B. 5 trái ngược cam

C. 6 trái ngược cam

D. 7 trái ngược cam

Câu 3. Một phần nhị viết lách là:

A. 12

B. 14>

C. 21

D. 41

Hướng dẫn giải

Đáp án đích là: A

Một phần nhị viết lách là 12.

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án (10 đề)

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A sở hữu 30 học viên phân thành 5 group. Hỏi từng group sở hữu từng nào học tập sinh?

A. 5 học viên

B. 6 học tập sinh

C. 7 học viên

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay lập tức trước số 879 là

A. 880

B. 878

C. 869

D. 889

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ thời trang phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 9. Tính nhẩm

a) 30 + 530 = ………….

b) 270 : 3 = ……………

c) 90 × 2 = …………….

d) 300 : 6 = ……………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 124 : 2

b) 234 × 3

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 210 : 6 × 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 493 – 328 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh Fe tô red color nhiều năm 30 centimet, thanh Fe tô greed color nhiều năm tất tả 3 lượt thanh Fe tô red color. Hỏi cả nhị thanh Fe nhiều năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ người sử dụng học hành của Hoa

Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án (10 đề)

Mỗi Đề đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án (10 đề) thể hiện nay một vật dụng.

a) Điền thương hiệu khí cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu nhập dù trống

- Đồ người sử dụng học hành nhưng mà chúng ta Hoa có không ít nhất là: ….

- Đồ người sử dụng học hành nhưng mà chúng ta Hoa sở hữu tối thiểu là: …

- Số cây viết sáp nhưng mà chúng ta Hoa sở hữu tất tả … lượt số cây viết chì của doanh nghiệp Hoa.

Câu 14. Viết tiếp tía số vào sau cùng từng dãy

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

Xem demo Đề CK1 Toán 3 KNTT Xem demo Đề CK1 Toán 3 CTST Xem demo Đề CK1 Toán 3 CD

Xem tăng những đề đua Toán lớp 3 sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Top 30 Đề đua Toán 3 Giữa kì một năm 2023 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 3 Giữa kì hai năm 2023 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề đua Toán lớp 3 Học kì hai năm 2023 sở hữu đáp án

 • Đề đua Học kì 2 Toán 3 năm 2023 sở hữu đáp án (30 đề)

Đã sở hữu điều giải bài xích tập dượt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Cánh diều

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: bài tập câu điều kiện

Loạt bài xích Đề đua Tiếng Việt 3 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 3 những môn học