đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1Bộ 50 Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 năm 2023 của tất cả phụ vương cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời phát minh, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài xích đua Toán 6 Giữa học tập kì 1.

Top 50 Đề đua Toán 6 Giữa kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem thử Xem thử Xem thử

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 6 giữa học kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn hảo cỗ Đề đua Toán 6 Giữa kì 1 (mỗi cỗ sách) bạn dạng word với lời nói giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cậy cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Quảng cáo

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Cánh diều năm 2023 với đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

 • Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Chân trời phát minh năm 2023 với đáp án (15 đề)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1. Không thực hiện luật lệ tính hãy cho thấy thêm tổng nào là tại đây phân chia không còn cho tới 5?

A. 80 + 1 945 + 15.

B. 1 930 + 100 + 21.

C. 34 + 105 + đôi mươi.

D. 1 025 + 2 125 + 46.

Câu 2. Tính 14 + 2.82.

A. 142;                 B. 143;                 C. 144;                 D. 145

Câu 3. Phát biểu bên dưới đấy là sai?

A. 6 là ước của 12.

B. 35 + 14 phân chia không còn cho tới 7.

C. 121 là bội của 12.

D. 219. 26 + 13 phân chia không còn cho tới 13.

Câu 4: Số La Mã màn biểu diễn số 29 là?

A. XIX;

B. XXIX;

C. XXXI;

D. XXVIV.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1. (2 điểm) Thực hiện nay luật lệ tính:

a) 120 + [55 – (11 – 3.2)2] + 23;

b) 23.3 - (110 + 15) : 42;

c) 21.[(1 245 + 987):23 – 15.12] + 21;

d) 321 – 21.[(2.33 + 44:32) – 52].

Bài 2. (2 điểm) Tìm độ quý hiếm của x thỏa mãn: 

a) 3(5x – 15) – 52 = 68;

b) {23 + [1 + (3 – 1)2]}:x = 13;

c) 32 < 2x ≤ 512;

d) Thay x nhập số Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề)  bằng văn bản số phù hợp nhằm số bại phân chia không còn cho tới 9.

Bài 3. (2 điểm) Trong 1 trong các buổi luyện đồng trình diễn thể thao có tầm khoảng 400 cho tới 500 người nhập cuộc. Thầy tổng phụ trách cứ cho tới xếp trở thành mặt hàng 5, mặt hàng 6 và mặt hàng 8 thì đều quá một người. Hỏi với đúng chuẩn từng nào người dự buổi luyện đồng trình diễn thể thao.

Bài 4. (1 điểm) Trong một luật lệ phân chia, số bị phân chia là 89, số dư là 12. Tìm số phân chia và thương.

Bài 5. (1 điểm) Gọi A = n2 + n + 1 (với n ∈ N). Chứng tỏ rằng A ko phân chia không còn cho tới 4.

Đáp án & Hướng dẫn giải

I. Trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 1.

Ta có:

+) Vì 80Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5; 1 945Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5; 15Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 nên 80 + 1 945 + 15Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5. Do bại A chính.

+) Vì 1 930Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5; 100Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 và 21Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 nên 1 930 + 100 + 21 ko phân chia không còn cho tới 5. Do bại B sai.

+) Vì 105Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5; 20Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 và 34Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 nên 34 + 105 + đôi mươi ko phân chia không còn cho tới 5. Do bại C sai.

+) Vì 1 025Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề)5; 2 125Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 và 46Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5 nên 1 025 + 2 125 + 46 ko phân chia không còn cho tới 5. Do bại D sai.

Chọn A.

Câu 2.

14 + 2.82 = 14 + 2.64 = 14 + 128 = 142.

Chọn A. 

Câu 3.

Ta với 12 phân chia không còn cho tới 6 nên 6 là ước của 12. Do bại A chính.

Vì 35 phân chia không còn cho tới 7 và 14 phân chia không còn cho tới 7 nên 35 + 14 phân chia không còn cho tới 7. Do bại B chính.

121 ko phân chia không còn cho tới 12 nên 121 ko là bội của 12. Do bại C sai.

Ta với 219.26 = 219.13.2 phân chia không còn cho tới 13, 13 cũng phân chia không còn cho tới 13 nên 219.26 + 13 phân chia không còn cho tới 13. Do bại D chính.

Chọn C.

Câu 4.

Số La Mã màn biểu diễn cho tới số 29 là: XXIX.

Chọn B.

II. Tự luận (8 điểm)

Bài 1.

a) 120 + [55 – (11 – 3.2)2] + 23

= 120 + [55 – (11 – 6)2] + 8

= 120 + [55 – 52] + 8

= 120 + [55 – 25] + 8

= 120 + 30 + 8 

= 150 + 8 

= 158.

b) 23.3 - (110 + 15) : 42

= 8.3 - (1 + 15) : 16

= 24 - 16 : 16

= 24 - 1 

= 23.

c) 21.[(1 245 + 987):23 – 15.12] + 21

= 21.[2 232:8 – 180] + 21

= 21.[279 – 180] + 21

= 21.99 + 21

= 21(99 + 1)

= 21.100

= 2 100.

d) 321 – 21.[(2.33 + 44:32) – 52].

= 321 – 21[2.27 + 64:32) – 52]

= 321 – 21[54 + 2 – 52]

= 321 – 21.4

= 321 – 84 

= 237.

Bài 2.

a) 3(5x – 15) – 52 = 68

3(5x – 15) = 68 + 52

3(5x – 15) = 120

5x – 15 = 120:3

5x – 15 = 40

5x = 40 + 15

5x = 55

x = 55:5

x = 11.

Vậy x = 11.

b) {23 + [1 + (3 – 1)2]}:x = 13

{8 + [1 + 22]}:x = 13

{8 + [1 + 4]}:x = 13

{8 + 5}:x = 13

13:x = 13

x = 13:13

x = 1.

Vậy x = 1. 

c) Ta có: 32 < 2x ≤ 512

Mà 32 = 2.2.2.2.2 = 25; 512 = 2.2.2.2.2.2.2.2.2 = 29.

Nghĩa là 25 < 2x ≤ 29.

Khi đó: 5 < x ≤ 9, nhưng mà x là số đương nhiên nên x ∈ {6; 7; 8; 9}.

Vậy x ∈ {6; 7; 8; 9}.

d) Ta với 2 + 3 + x + 5 = 10 + x.

Để số tiếp tục cho tới phân chia không còn cho tới 9 thì 10 + x cần phân chia không còn cho tới 9.

Nên x nằm trong {8; 17; 26; …}.

Mà x là chữ số nên x = 8.

Vậy x = 8.

Bài 3.

Gọi số người nhập cuộc buổi luyện đồng trình diễn thể thao là x (x ∈ N, 400 < x < 500).

Do số người nhập cuộc xếp thàng mặt hàng 5, mặt hàng 6 và mặt hàng 8 đều quá một người nên tớ có:

x – 1Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề) 5

x – 1Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề)6

x – 1Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 Kết nối trí thức năm 2023 với đáp án (15 đề)8

nên x – 1 ∈ BC(5, 6, 8).

Ta với 5 = 5, 6 = 2.3, 8 = 23.

Khi đó: BCNN(5, 6, 8) = 23.3.5 = 8.3.5 = 120.

Suy rời khỏi BC(5, 6, 8) = B(120) = {0; 120; 240; 360; 480; 600; …}.

Do bại x – 1 ∈ {0; 120; 240; 360; 480; 600; …}.

Hay x ∈ {1; 121; 241; 361; 481; 601; …}.

Mà 400 < x < 500 nên x = 481. 

Bài 4.

Gọi số phân chia và thương theo thứ tự là b và q (b; q ∈ N, b ≠0).

Như vậy 89 : b = q (dư 12) và b > 12 (số phân chia to hơn số dư).

Từ bại 89 = bq + 12. Suy rời khỏi bq = 89 – 12 = 77 = 7 . 11 = 77 . 1

Mà b > 12 nên b = 77 và q = 1.

Do bại 89 : 77 = 1 (dư 12).

Vậy số phân chia vì chưng 77, thương vì chưng 1.

Bài 5.

Ta có: A = n2 + n + 1 = n(n+1)+1

Vì n ∈ N nên n + 1 ∈ N. 

Xem thêm: cách tải app xingtu trên android

Nếu n là số chẵn thì n(n + 1) phân chia không còn cho tới 2.

Nếu n là số lẻ thì n + một là số chẵn nên n(n + 1) phân chia không còn cho tới 2.

Do bại n(n + 1) phân chia không còn cho tới 2 với từng số đương nhiên n.

Mà 1 ko phân chia không còn cho tới 2 nên n(n+1) + 1 ko phân chia không còn cho tới 2.

Suy rời khỏi n(n + 1) + 1 ko phân chia không còn cho tới 2 với từng số đương nhiên n.

Vậy A ko phân chia không còn cho tới 4 với từng số đương nhiên n.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. Đề bài

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tập phù hợp nào là sau đây với 5 phần tử?

A. A = {x ∈ N*| x > 3}

B. B = {x ∈ N| x < 6}

C. C = {x ∈ N | x ≤ 4}

D. D = {x ∈ N* | 4 < x ≤ 8}

Câu 2: Cho giao hội M những số đương nhiên to hơn 14, nhỏ rộng lớn 45 và với chứa chấp chữ số 3. Phần tử nào là sau đây ko nằm trong giao hội M?

A. 13                    B. 23                              C. 33                    D. 43 

Câu 3: Số 1 080 phân chia không còn cho tới từng nào số trong những số sau đây: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 24, 25?

A. 10 số               B. 9 số                  C. 8 số                 D. 7 số

Câu 4: Hằng cấp được 97 ngôi sao sáng và xếp nhập những vỏ hộp, từng vỏ hộp 8 ngôi sao sáng. Số ngôi sao sáng còn quá ko xếp nhập vỏ hộp là:

A. 5 ngôi sao

B. 1 ngôi sao

C. 6 ngôi sao 

D. 2 ngôi sao

Câu 5: Phân tích số 154 rời khỏi quá số yếu tắc được:

A. 154 = 2 . 7 . 11 

B. 154 = 1 . 5 . 4 

C. 154 = 22 . 3 . 5 

D. 154 = 2 . 7 . 13

Câu 6: Hình nào là bên dưới đấy là hình vẽ chỉ tam giác đều?

A.Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 với đáp án (15 đề) | Cánh diều

B. Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 với đáp án (15 đề) | Cánh diều

C. Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 với đáp án (15 đề) | Cánh diều

D. Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 với đáp án (15 đề) | Cánh diều

Câu 7: Hai lối chéo cánh hình thoi có tính lâu năm theo thứ tự vì chưng 16 centimet và 12 centimet. Diện tích của hình thoi là:

A. 90 cm2                       B. 96 cm2                       C. 108 cm2           D. 120 cm2

Câu 8: Chọn câu sai trong những câu bên dưới đây?

Cho hình vẽ 

Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 với đáp án (15 đề) | Cánh diều

Lục giác đều ABCDEG là hình có:

A. Các góc ở những đỉnh A, B, C, D, E, G, O đều bằng nhau.

B. Sáu cạnh vì chưng nhau: AB = BC = CD = DE = EG = GA.

C. Ba lối chéo cánh chủ yếu hạn chế nhau bên trên điểm O.

D. Ba lối chéo cánh chủ yếu vì chưng nhau: AD = BE = CG.

II. Phần tự động luận (6 điểm) 

Bài 1 (2 điểm):

1) Thực hiện nay những luật lệ tính:

a) 30 . 75 + 25 . 30 – 150;

b) 160 – (4 . 52 – 3 . 23);

c) [36 . 4 – 4 . (82 – 7 . 11)2] : 4 – 20220.

2) Tìm BCNN của những số 28, 54.

Bài 2 (1,5 điểm): Tính diện tích S của hình H bao gồm hình bình hành ABCD và hình chữ nhật DCNM, biết hình chữ nhật DCNM với chu vi vì chưng 180 centimet và chiều lâu năm MN cấp 4 chuyến chiều rộng lớn công nhân.

Đề đua Giữa kì 1 Toán 6 với đáp án (15 đề) | Cánh diều

Bài 3 (2 điểm):Một team hắn tế bao gồm 48 bác bỏ sĩ và 108 hắn tá. Hỏi rất có thể phân chia team hắn tế trở thành tối đa từng nào tổ nhằm số bác bỏ sĩ và hắn tá được chia đều cả hai bên nhập những tổ?

Bài 4 (0,5 điểm):Chứng tỏ A phân chia không còn cho tới 6 với A = 2 + 22 + 23 + 24 + … + 2100.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề đua Giữa kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài đua môn: Toán 6

Thời gian trá thực hiện bài: 90 phút

(không kể thời hạn vạc đề)

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: Viết giao hội sau A = {x∈ N | 8 ≤ x ≤ 12} bằng phương pháp liệt kê những phần tử:

A) A = {8; 9; 10; 11; 12}

B) A = {9; 10; 11; 12}

C) A = {9; 10; 11}

D) A = {9; 10; 11; 12}

Câu 2: Số đương nhiên phân chia cho tới 10 dư 5 với dạng

A) 5k + 10 (với k ∈ N)

B) 5k -10 (với k ∈ N)

C) 10k + 3 (với k ∈ N)

D) 10k + 5 (với k ∈ N)

Câu 3: Phân tích số 300 rời khỏi quá số nguyên vẹn tố

A) 23.3.52

B) 22.3.52 

C) 2.32.52

D) 23.3.5

Câu 4: Kết trái ngược của luật lệ tính: 250 - 52 - (32 +12):3

A) 218

B) 268

C) 232

D) 240

Câu 5: Trong những xác minh sau, xác minh nào là sai

A) Số đối của số -6 là số 6.

B) Số đối của số 0 là số 0.

C) Số -5 nằm cạnh trái ngược số -4 nên tớ thưa -5 to hơn – 4.

D) Số 0 ko cần số nguyên vẹn âm cũng ko cần số nguyên vẹn dương.

Câu 6: Trong những mặt hàng số sau đây, mặt hàng nào là chỉ toàn là số yếu tắc.

A) 1; 3; 5; 7

B) 2; 3; 5; 7

C) 1; 2; 3; 5; 7

D) 3; 5; 7; 9

Câu 7: Cho những số nguyên vẹn sau: 0; -3; 2; 5; -4; 4; 6. Sắp xếp những số nguyên vẹn tiếp tục cho tới theo dõi trật tự tăng dần

A) -3; -4; 0; 2; 4; 5; 6

B) 0; -3; -4; 2; 4; 5; 6

C) 6; 5; 4; 2; 0; -3; -4

D) -4; -3; 0; 2; 4; 5; 6

Câu 8: Tập phù hợp A = {a ∈ Z | -5 < a < 2}

A) 5

B) 7

C) 6

D) 8

Câu 9: Tìm số x ∈ Z thỏa mãn: 2x + 35 = 17

A) 12

B) 9

C) 26

D) -9

Câu 10: Kết trái ngược của luật lệ tính: 23 - 2.(-3) + 52

A) 39

B) 25

C) 27

D) 14

II. Tự luận

Bài 1: Thực hiện nay luật lệ tính

a) (4 + 32 + 6) + (10 – 32 – 2)

b) (56.35 + 56.18):53

c) 12:{400:[500 – (125 + 25.7)]}

d) 303 – 3.{[655 – (18:2 + 1). +5]}: 100

Bài 2: Tìm x ∈ Z biết:

a) 22 + (x + 3) = 52

b) 125 – 5(4 + x) = 15

c) (15 + x):3 = 315 : 312

d)  2x+1 - 2x = 32

Bài 3: Quý Khách Vinh với 48 viên bi đỏ au, 30 viên bi xanh xao, 66 viên bi vàng. Vinh mong muốn chia đều cả hai bên số bi nhập những túi sao cho từng túi đều phải sở hữu cả phụ vương loại bi. Hỏi Vinh rất có thể phân chia tối đa từng nào túi. Khi bại từng túi với từng nào viên bi từng loại.

Bài 4: Tìm những số đương nhiên x; hắn biết 2xy + x + 2y = 13

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một số trong những nội dung với nhập cỗ Đề đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu rất đầy đủ, Thầy/Cô mừng rỡ lòng coi thử:

Xem thử Xem thử Xem thử

Xem thêm thắt đề đua Toán 6 với đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề đua tham khảo quality đầu xuân năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Học kì 1 với đáp án

 • Bộ Đề đua Cuối kì 1 Toán 6 với đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Giữa kì 2 với đáp án

 • Top 30 Đề đua Toán 6 Học kì 2 với đáp án

Mục lục Đề đua Toán 6 theo dõi chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn luyện và bửa túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề đua học viên đảm bảo chất lượng toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: toán lớp 5 trang 24 25 luyện tập

Loạt bài xích Đề đua Toán 6 | Đề đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 với đáp án của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm rất đầy đủ 2 phần: Số học tập và Hình học tập khiến cho bạn giành điểm trên cao trong những bài xích đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích luyện lớp 6 sách mới mẻ những môn học