dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

Câu hỏi:

23/08/2019 142,398

A. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, glucozơ

Bạn đang xem: dãy các chất nào sau đây đều có phản ứng thủy phân trong môi trường axit

B. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, polietilen

C. Tinh bột, xenlulozơ, poli(vinyl clorua)

D. Tinh bột, xenlulozơ, protein, saccarozơ, hóa học béo

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

poli(vinyl clorua) :–(CH2–CHCl)n; glucozơ, polietilen ko nhập cuộc phản xạ thủy phân nhập môi trường xung quanh axit

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để minh chứng nhập phân tử của glucozơ có rất nhiều group hiđroxyl. người tớ mang đến hỗn hợp glucozơ phản xạ với

A. nước brom

B. Cu(OH)2 ở nhiệt độ chừng thường

C. AgNO3 nhập hỗn hợp NH3, đun nóng

D. kim loại Na

Câu 2:

Khi bị tức, tổn thất mức độ, nhiều người dịch thông thường được truyền dịch lối nhằm bổ sung cập nhật thời gian nhanh tích điện. Chất nhập dịch truyền có công năng bên trên là

A. Saccarozơ

B. Tinh bột

C. Fructozơ

D. Glucozơ

Câu 3:

Quá trình quang quẻ phù hợp của cây cối sinh đi ra khí O2 và dẫn đến cacbohiđrat này bên dưới đây?

A. Xenlulozơ

Xem thêm: văn khấn ngày rằm mùng 1 hàng tháng

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Câu 4:

Chất X nhập công nghiệp đồ ăn là vật liệu nhằm thực hiện các loại bánh kẹo, nước giải khát, thức uống. Trong công nghiệp dược phẩm được dùng làm điều chế dung dịch. Dung dịch hóa học Y thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím nhập cuộc sống muối bột mononatri của Y được sử dụng thực hiện phụ gia đồ ăn (gọi là mì chủ yếu hoặc bột ngọt). Tên của X và Y theo gót trật tự là

A. Saccarozơ và axit glutamic

B. Glucozơ và lysin

C. Saccarozơ và lysin

D. Glucozơ và axit glutamic

Câu 5:

Cacbohiđrat X ko nhập cuộc phản xạ thủy phân nhập môi trường xung quanh axit và X làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Vậy X

A. Fructozơ

B. Tinh bột

C. Glucozơ

D. Saccarozơ

Câu 6:

Phát biểu này bên dưới đấy là đích ?

A. Fructozo với phản xạ tráng bạc, chứng minh phân tử fructozo với group chức CHO

B. Thủy phân xenlulozo chiếm được glucozo

C. Cả xenlulozo và tinh ranh bột đều sở hữu phản xạ tráng bạc

Xem thêm: giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

D. Thủy phân tinh ranh bột chiếm được glucozo và fructozo