đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật cam là

Câu hỏi:

12/02/2020 56,534

A. Đóng vô buổi ngày và banh rời khỏi ban đêm

Bạn đang xem: đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật cam là

Đáp án chủ yếu xác

B. Chỉ banh rời khỏi khi hoàng hôn

C. Chỉ đóng góp vô thân thiện trưa

D. Đóng vô đêm hôm và banh vô ban ngày

Đáp án A

Thực vật CAM vì thế sinh sống ở ĐK nắng cháy thô hạn nên khí khổng tiếp tục đóng góp vô buổi ngày (hạn chế thoát nước ) và banh vô đêm hôm (trao thay đổi khí)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhóm thực vật C3 được phân bổ như vậy nào?

A. Sống ở vùng nhiệt đới gió mùa.

B. Chỉ sinh sống ở vùng ôn đới và á nhiệt đới gió mùa.

C. Phân tía rộng thoải mái bên trên thế giới

D. Sống ở vùng tụt xuống mạc.

Câu 2:

Trong quang đãng phù hợp, những tia sáng sủa xanh lơ tím kích ứng sự tổng hợp

A. cacbohidrat

B. lipit

C. AND

D. protein

Câu 3:

Các yếu tắc đại lượng gồm:

A. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Fe.

Xem thêm: nhận xét về tình cảm của nhà thơ với mảnh đất và con người thôn vĩ qua khổ thơ đầu

B. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Mg.

C. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Mn

D. C, H, O, N, P.., K, S, Ca, Cu

Câu 4:

Pha tối vô quang đãng phù hợp của tập thể nhóm hoặc những group thực vật nào là chỉ xẩy ra vô quy trình canvin?

A. Nhóm thực vật CAM

B. Nhóm thực vật C4 và CAM

C. Nhóm thực vật C4

D. Nhóm thực vật C3

Câu 5:

Ở những tế bào với nhân chuẩn chỉnh, sinh hoạt thở xẩy ra đa phần ở loại bào quan lại nào là sau đây?

A. ti thể

B. Sở máy Goongi

C. Không bào

D. Riboxom

Câu 6:

Kết trái ngược cần thiết nhất của trộn sáng sủa quang đãng phù hợp là:

A. Các năng lượng điện tử được giải hòa kể từ phân li nước.

B. Sắc tố quang đãng phù hợp hít vào tích điện.

C. Sự giải hòa oxi.

Xem thêm: muốn tính diện tích hình thoi

D. Sự tạo ra trở thành ATP và NADPH.