công thức thì hiện tại hoàn thành

Key takeaways

Thì lúc này hoàn thành xong là thì được dùng nhằm nói đến những “hành động/sự việc xẩy ra nhập quá khứ tuy nhiên kéo dãn dài cho tới hiện tại tại” hoặc tăng thêm ý nghĩa nhập văn cảnh lúc này.

Bạn đang xem: công thức thì hiện tại hoàn thành

Công thức thì lúc này trả thành:

 • Câu khẳng định: S + have/has + V3; S + have/has + been + complement

 • Câu phủ định: S + have/has + not V3; S + have/has + not + been + complement

 • Câu nghi kị vấn: Have/Has + S + V3?; Have/Has + S + been + complement?; WH- + have/has + S + V3; WH- + have/has + S + been + complement?

Cách sử dụng thì lúc này trả thành:

 • Diễn mô tả những vấn đề xẩy ra nhập quá khứ tương quan cho tới văn cảnh nhập hiện tại tại

 • Diễn mô tả những hành vi hoặc vấn đề chính thức nhập quá khứ và vẫn tiếp tục ở hiện tại tại

 • Diễn mô tả những thưởng thức nhập quá khứ

 • Diễn mô tả những vấn đề, Xu thế xẩy ra ngay gần thời gian nói

Dấu hiệu nhận ra thì lúc này trả thành:

 • Since + mốc thời gian

 • For + khoảng tầm thời gian

 • Until now / Up lớn now / So far

 • Over the past/the last + số + years

 • Recently / In recent years / Lately

 • Never (chưa bao giờ)

 • Ever (từng)

 • Just (gần trên đây, vừa vặn mới)

 • Already (rồi)

 • Yet (chưa)

 • Before (trước đây)

Thì lúc này hoàn thành xong là gì?

Thì lúc này hoàn thành xong (Present Perfect Tense) là thì được dùng nhằm nói đến những hành động/sự việc xẩy ra nhập quá khứ tuy nhiên kéo dãn dài cho tới lúc này hoặc tăng thêm ý nghĩa nhập văn cảnh lúc này.

Hãy nằm trong nhìn qua ví dụ tại đây và lưu ý cho tới những kể từ được ấn đậm và gạch ốp chân:

My name is Johnny. I live in Thành Phố New York thành phố. I have lived here for 25 years. The people here are very friendly and kind. I have lived here since I was a child. I study at Thành Phố New York University. I have studied here since 2017.

(Dịch: Tên tôi là Johnny. Tôi sinh sống ở TP.HCM Thành Phố New York. Tôi vẫn sinh sống ở trên đây 25 năm. Người dân ở trên đây đặc biệt thân thiết thiện và chất lượng bụng. Tôi vẫn sinh sống ở trên đây kể từ khi tôi còn là 1 đứa trẻ em. Tôi học tập bên trên Đại học tập Thành Phố New York. Tôi vẫn học tập ở trên đây từ thời điểm năm 2017.)

Trong ví dụ bên trên, những hành vi và hiện trạng đang được tồn bên trên ở lúc này hoặc nhằm biểu đạt một thực sự nhập thực tiễn được phân chia theo dõi thì lúc này đơn:

 • My name is Johnny.

 • I live in Thành Phố New York thành phố.

 • The people here are very friendly and kind.

 • I study at Thành Phố New York University.

Cũng nhập và một ví dụ, những hành vi đem điểm chính thức nhập quá khứ và vẫn kế tiếp nhập lúc này lại sở hữu cơ hội phân chia thì động kể từ trọn vẹn khác:

 • I have lived here for 25 years. (tôi vẫn sinh sống ở trên đây được 25, và tôi vẫn đang được sinh sống ở trên đây.)

 • I have lived here since I was a child(tôi vẫn sinh sống ở trên đây kể từ thời điểm tôi là 1 đứa trẻ em, và tôi vẫn đang được sinh sống ở trên đây.)

 • I have studied here since 2017. (tôi vẫn học tập ở trên đây từ thời điểm năm 2017, và tôi vẫn đang được học tập.)

Trong Tiếng Việt, định nghĩa “thì lúc này trả thành” có thể nói rằng là ko tồn bên trên. Thay nhập cơ, Tiếng Việt dùng những bộ phận không giống nhập câu như một số trong những trạng từ: kể kể từ khi, kể kể từ năm, được từng nào năm,… hoặc phụ từ: đã, rồi, chưa,… nhằm thể hiện tại một hành vi chính thức kể từ quá khứ và tăng thêm ý nghĩa nhập lúc này.

Ví dụ:

 • Tôi vẫn bữa tối rồi, những cậu cứ ăn chuồn. (I have already had dinner, you guys can just eat without mạ.)

 • Kể kể từ khi tôi bắt gặp cô ấy, tôi vẫn nhìn thấy ý nghĩa sâu sắc cuộc sống. (Since I found her, I have discovered the meaning of life.)

Tuy nhiên, nhập Tiếng Việt, phó kể từ “đã” cũng được dùng nhằm thao diễn mô tả những hành vi kết cổ động nhập quá khứ, ứng với thì quá khứ đơn nhập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh. Ví dụ: Tôi đã đi đến Pháp nhập năm 2000. (I went lớn France in 2000.)

Từ cơ hoàn toàn có thể thấy rằng nhập giờ đồng hồ Việt, định nghĩa thì lúc này hoàn thành xong dựa vào nhiều nhập những phó kể từ như “đã, rồi, chưa” trong khi giờ đồng hồ Anh đem cơ hội phân chia động kể từ riêng rẽ mang đến thì này. Vì vậy, người học tập hoàn toàn có thể tiếp tục bắt gặp nhiều trở ngại trong những việc phân biệt thì quá khứ đơn và lúc này hoàn thành xong nếu như lạm dụng quá việc dịch câu giờ đồng hồ Anh lịch sự Tiếng Việt với phó kể từ “đã”.

Theo ý kiến của người sáng tác, cần thiết tiếp cận thì lúc này trả thành trọn vẹn kể từ hướng nhìn ngữ điệu loại nhị (Second Language) và giới hạn việc so sánh với ngữ điệu thứ nhất (First Language), ví dụ là Tiếng Việt.

Công thức thì lúc này trả thành

Công thức thì lúc này trả thànhCấu trúc thì lúc này hoàn thành xong (present perfect).

Câu khẳng định

Cấu trúc câu xác định với động kể từ thường: S + have/has + V3 (Viết tắt: S’s + V3 hoặc S’ve + V3).

Ví dụ thì lúc này trả thành:

 • He’s worked here. (Anh ấy vẫn thao tác ở đây)

 • They have eaten the pizza. (Họ vẫn ăn pizza)

Cấu trúc câu xác định với động kể từ to-be: S + have/has + been + complement (Viết tắt: S’s + been hoặc S’ve + been).

Ví dụ:

 • She has been angry.

 • We’ve been successful.

*Lưu ý: Ngôi loại tía số không nhiều được dùng nhằm phân chia động kể từ với những danh kể từ số không nhiều hoặc danh kể từ ko kiểm đếm được.

 • S = I/We/You/They + have

 • S = He/She/It + has

Câu phủ định

Cấu trúc câu phủ ấn định với động kể từ thường: S + have/has + not V3 (Viết tắt: S+ haven’t/hasn’t V3).

Ví dụ:

 • We haven’t seen the film.

 • The boy hasn’t done his homework.

Cấu trúc câu phủ ấn định với động kể từ to-be: S + have/has + not + been + complement (Viết tắt: S+ haven’t/hasn’t been).

Ví dụ:

 • I haven’t been lớn nhật bản.

 • The students haven’t been taught.

Câu nghi kị vấn

Câu chất vấn Yes/No question

Cấu trúc thắc mắc Yes/No với động kể từ thường: Have/Has + S + V3?

Ví dụ: Have they talked lớn you?

Cấu trúc thắc mắc Yes/No với động kể từ to-be: Have/Has + S + been + complement?

Ví dụ: Have they been sad?

Câu chất vấn WH-

Cấu trúc thắc mắc WH- với động kể từ thường: WH- + have/has + S + V3?

Ví dụ: Where has she lived?

Cấu trúc thắc mắc WH- với động kể từ to-be: WH- + have/has + S + been + complement?

Ví dụ: How has she been?

*Chú thích: Động kể từ V3 bao hàm động kể từ đem quy tắc (regular verbs) và động kể từ bất quy tắc (irregular verbs). Chỉ cần thiết thêm thắt “ed” sau dạng vẹn toàn kiểu mẫu của động kể từ đem quy tắc. Tuy nhiên, những động kể từ bất quy tắc đặc biệt phong phú và không tuân theo một quy tắc ví dụ.

Xem thêm: Thì lúc này tiếp tục (Present continuous).

Cách sử dụng thì lúc này trả thành

Cách sử dụng thì lúc này trả thànhCách dùng thì HTHT (present perfect).

Diễn mô tả những vấn đề xẩy ra nhập quá khứ tương quan cho tới văn cảnh nhập hiện tại tại

Ví dụ: Don’t force her lớn eat, she’s had dinner already. (Đừng nghiền cô ấy ăn, cô ấy vẫn bữa tối rồi.)

Trong ví dụ này, việc anh hùng cô ấy vẫn bữa tối trước cơ tương quan cho tới văn cảnh lúc này của lời nói thưa và hiệu quả cho tới thành quả tiếp xúc nhập lúc này (đừng bắt cô ấy ăn).

Một vài ba ví dụ tương tự:

 • Let’s go lớn the Italian restaurant, I’ve booked a table. (Hãy cho tới quán ăn Ý, tôi vẫn bịa bàn.)

 • I’ve done some research about this topic, and here’s what I found. (Tôi vẫn phân tích về chủ thể này và đó là những gì tôi nhìn thấy.)

 • I’ve just washed my xế hộp, it’s sánh clean now. (Tôi vẫn cọ xe cộ, giờ đây nó đặc biệt tinh khiết.)

Diễn mô tả những hành vi hoặc vấn đề chính thức nhập quá khứ và vẫn tiếp tục ở hiện tại tại

Ví dụ: Mr. Jones has worked as a teacher for 50 years. (Ông Jones đã thử nhà giáo nhập 50 năm.)

Trong ví dụ bên trên, việc Ông Jones thực hiện nhà giáo chính thức kể từ 50 năm về trước và lúc này ông vẫn đang khiến nhà giáo. Sau đó là một vài ba ví dụ tương tự:

 • He has spent 30 years helping children from poor families. (Ông vẫn dành riêng 30 năm sẽ giúp hứng trẻ nhỏ kể từ những mái ấm gia đình nghèo khó.)

 • We’ve lived in this village for a long time. (Chúng tôi vẫn sinh sống ở ngôi làng mạc này rất mất thời gian.)

Diễn mô tả những thưởng thức nhập quá khứ

Khi nói đến những thưởng thức nhưng mà một người trải đời qua chuyện như chuồn phượt hoặc demo một đồ ăn, thì lúc này hoàn thành xong thông thường được dùng.

 • She's tried sushi before. (Cô ấy vẫn demo ăn sushi rồi.)

 • I’ve never been lớn Maldives. (Tôi trước đó chưa từng cho tới Maldives.)

 • He’s been on a big stage many times. (Anh tớ từng đứng bên trên Sảnh khấu rộng lớn rất nhiều lần.)

Diễn mô tả những vấn đề, Xu thế xẩy ra ngay gần thời gian nói

Khi thao diễn mô tả những vấn đề xẩy ra nhập một khoảng tầm thời hạn ko xác lập ngay gần thời gian thưa, thì lúc này hoàn thành xong thông thường được dùng.

Ví dụ:

 • In recent years, working from trang chủ has become a popular choice. (Trong trong những năm thời gian gần đây, thao tác tận nhà đang trở thành một lựa lựa chọn thông dụng.)

 • In the last few years, many companies have gone out of business. (Trong vài ba năm thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp vẫn ngừng hoạt động và sinh hoạt sale.)

 • Many people have died from covid-19 recently. (Nhiều người vẫn bị tiêu diệt vì như thế covid-19 ngay gần đây)

Xem thêm: Thì sau này trả thành.

Dấu hiệu nhận ra thì lúc này trả thành

Dấu hiệu nhận ra lúc này hoàn thành xong khá đặc thù vì chưng những trạng kể từ lúc này hoàn thành xong bên dưới đây:

Dấu hiệu

Ví dụ

Nghĩa giờ đồng hồ Việt

Since + mốc thời gian

Since I was a child, I have loved drawing.

Từ lúc còn là 1 đứa trẻ em, tôi vẫn đặc biệt quí vẽ.

For + khoảng tầm thời gian

He has made pizzas for 60 years.

Ông ấy đã thử bánh pizza nhập 60 năm.

Until now / Up lớn now / So far

Up until now, he has planted 1000 trees.

Tính đến giờ anh ấy vẫn trồng được 1000 cây.

Over the past/the last + số + years

Over the last 10 years, this thành phố has seen many changes.

Trong 10 năm vừa qua, TP.HCM này vẫn có rất nhiều thay cho thay đổi.

Recently / In recent years / Lately

Recently, Toyota has released many new xế hộp models.

Gần trên đây, Toyota vẫn mang đến tung ra nhiều kiểu mẫu xe hơi mới mẻ.

Never

I have never been lớn Phu Quoc island.

Tôi ko lúc nào cho tới hòn đảo Phú Quốc.

Ever

Have you ever lived far from your family?

Bạn vẫn đem lúc nào sinh sống xa vời gia đình?

Just

I have just had an interesting trip.

Tôi vừa vặn mang trong mình 1 chuyến hành trình thú vị.

Already

He has had dinner already.

Anh ấy vẫn bữa tối rồi.

Yet

It has not rained yet.

Trời vẫn ko mưa.

Before

I haven’t seen anyone who is energetic lượt thích that before.

Tôi ko thấy ai tràn trề tích điện như thế trước đó.

*Lưu ý:

 • Nếu sau “since” là 1 mệnh đề, động kể từ rất cần được phân chia theo dõi thì quá khứ đơn. Dường như, “since” cũng là 1 liên kể từ nhằm thể hiện tại quan hệ vẹn toàn nhân - thành quả. Đối với cách sử dụng này thì ko vận dụng quy tắc giống như với “since + mốc thời gian”.

 • Đối với thì lúc này hoàn thành xong, kể từ “ever” thông thường chỉ được sử dụng nhập thắc mắc, ko sử dụng nhập câu xác định.

Xem thêm: Thì quá khứ trả thành.

Vị trí của những trạng kể từ nhập thì lúc này trả thành

Các trạng kể từ toạ lạc đứng không giống nhau nhập thì lúc này hoàn thành xong, ví dụ như sau:

Already, never, ever, just: đứng sau “have/has” và thông thường đứng trước V(pII) - Hình như already cũng hoàn toàn có thể đứng ở địa điểm cuối câu.

Ví dụ (Example):

 • I have already told my father lớn stay at trang chủ tonight.

 • He has finished his exercises already.

 • Tina has never met such a nice guy before.

 • The machine has been turned on just after being fixed by the engineer.

 • Have you ever take the chance lớn become a champion?

Yet: Đứng bên trên địa điểm cuối câu và thông thường được dùng thật nhiều nhập câu phủ ấn định và câu nghi kị vấn.

Ví dụ (Example): Have you watch the last episode of trò chơi of Throne yet?

So far, recently, lately, up lớn present, up lớn this moment: đặt tại đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ (Example): I have seen her recently.

In/ for/ during/ over + the past/ last + thời gian: đứng ở địa điểm đầu hoặc cuối câu.

Ví dụ (Example): My father has been working for this company for over the last 25 years.

Phân biệt thân thiết thì lúc này hoàn thành xong và quá khứ đơn

Trước không còn, cần thiết hiểu là thì lúc này hoàn thành xong và thì quá khứ đơn đều có một vấn đề xẩy ra nhập quá khứ. Điều tạo nên sự khác lạ thân thiết 2 thì này là “mục đích thao diễn đạt” của những người thưa. Xét ví dụ sau:

 1. I did my homework.

 2. I have done my homework.

Hai câu đều chỉ hành vi “làm bài bác tập” vẫn xẩy ra nhập quá khứ, tuy nhiên câu ghi chép bên dưới dạng quá khứ đơn nhấn mạnh vấn đề một hành vi xẩy ra bên trên 1 thời điểm tách biệt nhập quá khứ và hành vi này không tồn tại liên kết gì với văn cảnh lúc này.

Trái lại, câu ghi chép vì chưng lúc này hoàn thành xong đã cho thấy rằng việc thực hiện bài bác tập dượt này còn có một link chắc chắn với văn cảnh nhập thời gian thưa. cũng có thể là nhà giáo đang được chất vấn anh hùng “tôi” đã thử bài bác tập dượt về mái ấm ko, nên hành vi “đã làm” tăng thêm ý nghĩa với văn cảnh nhập hiện tại tại:

 1. Teacher: Have you done your homework?

 2. Student: I have done my homework. 

Xem thêm: Phân biệt thì quá khứ đơn – lúc này hoàn thành xong – lúc này hoàn thành xong tiếp diễn.

Sử dụng nhập bài bác ganh đua IELTS

Sử dụng thì lúc này hoàn thành xong nhằm tế bào mô tả thực sự, trở thành tựu

Ví dụ nhập bài bác ganh đua IELTS Speaking Part II - Describe a famous person that you are interested in:

Former professional football player Ronaldo has participated in numerous charitable events recently. (Cựu cầu thủ soccer có tính chuyên nghiệp Ronaldo vẫn nhập cuộc thật nhiều sự khiếu nại kể từ thiện thời gian gần đây.) - Sự thật

Ví dụ nhập bài bác ganh đua IELTS Speaking Part II - Describe a friend you enjoy talking with:

The boy who has won multiple trophies in sport competitions is Cristiano, my best friend since childhood. (Cậu bé xíu vẫn giành được không ít thương hiệu trong những cuộc thi hài thao là Cristiano, người bạn tri kỷ nhất của tôi kể từ lúc còn nhỏ.) - Thành tựu.

Ví dụ nhập bài bác ganh đua IELTS Speaking và Writing:

Additionally, exhaust gases emitted from vehicles has caused bad impact on human’s life. (Ngoài đi ra, khí thải thải đi ra kể từ những phương tiện đi lại giao thông vận tải thực hiện tác động xấu xí cho tới cuộc sống đời thường của con cái người) - Sự thiệt.

Sử dụng thì lúc này hoàn thành xong nhằm kể về yếu tố không được giải quyết và xử lý xong

Ví dụ:

There is still a contentious discussion about whether animal testing should be prohibited. (Vẫn còn một cuộc thảo luận tranh giành cãi về sự việc đem nên cấm demo nghiệm động vật hoang dã hay là không.)

Tham khảo thêm: Viết lại câu thì lúc này hoàn thành xong | Cấu trúc và bài bác tập dượt đem đáp án

Bài tập dượt thì lúc này hoàn thành xong (Present Perfect Tense)

Bài tập dượt 1: Dựa nhập tín hiệu của những câu vẫn mang đến sẵn, hoàn thành xong những loại câu còn trống trải với kể từ tương thích.

Khẳng định

Phủ định

Câu chất vấn Yes - No

I

I have been hungry.

1) I haven’t been hungry.

2) Have I been hungry?

you

You have been a good person. 

3)

4)

he

Xem thêm: tính điểm trung bình trong excel

5)

He hasn’t been lớn France.

6)

she

7)

8)

Has she been angry?

it

It has rained.

9)

10) 

we

11)

12)

Have we cooked dinner?

you

13)

You haven’t done bad things.

14)

they

15)

16)

Has John worked hard?

I

I have seen the film.

17)

18)

you

She has eaten the cake. 

19)

20)

Bài tập dượt 2: Chọn đáp án chính dựa vào văn cảnh được mang đến trước

1) Since 1940, the company ______________ trăng tròn projects.

a. creates

b. created

c. has created

d. was creating 

2) Yesterday Sarah ______________ the new movie.

a. watches

b. was watched

c. has watched

d. watched 

3) I have studied English ___________ 2019.

a. in

b. since

c. from 

d. when

4) In recent years, the government ____________ many violent video clip games.

a. banned

b. is banned

c. ban

d. has banned

5) Last year, our family ______________ lớn travel lớn Greece. 

a. has decided

b. decided

c. decides 

d. is deciding

6) ___________ ever lied lớn anyone?

a. Did you

b. Was you

c. Have you

d. Will you

7) He _____________ 10 million dollars sánh far.

a. has earned 

b. is earning

c. earns  

d. earned

8) Recently, there __________ many natural disasters.

a. are

b. will be

c. have been 

d. were

Bài tập dượt 3: Tạo câu với những kể từ mang đến sẵn

1) Recently / many / students / decide / study / abroad.

2) He / be / teacher / 40 years.

3) I / never / be / foreign country.

4) They / hire / 30 employees / since 2018.

5) We / meet / talented / young people / in the last few years.

6) It / be / good day.

7) Have/ you / ever/ meet / celebrity?

8) What / have / you / bởi / this / cake?

Bài tập dượt 4: Dịch những câu tiếp sau đây lịch sự giờ đồng hồ Anh dùng thì lúc này trả thành

1) Kể kể từ khi tôi là 1 đứa trẻ em, tôi vẫn quí đùa đàn piano.

2) Cho đến giờ, cô ấy ko lúc nào ăn sushi.

3) Tôi đã thử bài bác tập dượt về mái ấm rồi, tuy nhiên thời điểm ngày hôm nay tôi quên nó ở trong nhà.

4) Anh ấy vẫn sửa con xe tương đối, và giờ đây nó hoàn toàn có thể hoạt động và sinh hoạt.

5) Trong trong những năm thời gian gần đây, nhiều loại động vật hoang dã vẫn trở thành tuyệt diệt.

6) quý khách vẫn lúc nào ghi chép nhật ký chưa?

7) quý khách vẫn ở đâu Tính từ lúc ngày hôm qua?

8) Tại sao cô ấy lựa chọn phát triển thành một ca sĩ?

Đáp án và giải thích

Bài tập dượt 1:

1) I haven’t been hungry.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực nhất nên trợ động kể từ nên dùng là have, vấn đề hỗ trợ là tính kể từ hungry nên nên dùng động kể từ to-be.

2) Have I been hungry?

Giải thích: Câu chất vấn yes-no nên cần thiết fake trợ động kể từ have lên đầu câu.

3) You haven’t been a good person.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực nhị nên trợ động kể từ nên dùng là have, câu phủ ấn định cần thiết thêm thắt not, vấn đề hỗ trợ là danh kể từ a good person nên nên dùng động kể từ to-be.

4) Have you been a good person?

Giải thích: Câu chất vấn yes-no nên cần thiết fake trợ động kể từ have lên đầu câu.

5) He has been lớn France.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực tía số không nhiều nên trợ động kể từ nên dùng là has, vấn đề hỗ trợ là giới kể từ to nên nên dùng động kể từ to-be.

6) Has he been lớn France?

Giải thích: Câu chất vấn yes-no nên cần thiết fake trợ động kể từ has lên đầu câu.

7) She has been angry.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực tía số không nhiều nên trợ động kể từ nên dùng là has, vấn đề hỗ trợ là tính kể từ angry nên nên dùng động kể từ to-be.

8) She hasn’t been angry.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực tía số không nhiều nên trợ động kể từ nên dùng là has, câu phủ ấn định cần thiết thêm thắt not.

9) It hasn’t rained.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực tía số không nhiều nên trợ động kể từ nên dùng là has, câu phủ ấn định cần thiết thêm thắt not, động kể từ phân chia V3 rained.

10) Has it rained?

Giải thích: Câu chất vấn yes-no nên cần thiết fake trợ động kể từ Has lên đầu câu.

11) We have cooked dinner.

Giải thích: Chủ ngữ số nhiều nên trợ động kể từ nên dùng là have, động kể từ phân chia V3 cooked.

12) We haven’t cooked dinner.

Giải thích: Chủ ngữ số nhiều nên trợ động kể từ nên dùng là have, câu phủ ấn định cần thiết thêm thắt not, động kể từ phân chia V3 cooked.

13) You have done bad things.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực nhị nên trợ động kể từ nên dùng là have, động kể từ phân chia V3 done.

14) Have you done bad things?

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực nhị nên trợ động kể từ nên dùng là have, câu phủ ấn định cần thiết thêm thắt not, động kể từ phân chia V3 done.

15) John has worked hard.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực tía số không nhiều nên trợ động kể từ nên dùng là has. động kể từ phân chia V3 worked.

16) John hasn’t worked hard.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực tía số không nhiều nên trợ động kể từ nên dùng là has, câu phủ ấn định cần thiết thêm thắt not, động kể từ phân chia V3 worked.

17) I haven’t seen the film.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực nhất nên trợ động kể từ nên dùng là have, câu phủ ấn định cần thiết thêm thắt not, động kể từ phân chia V3 seen.

18) Have I seen the film?

Giải thích: Câu chất vấn yes-no nên cần thiết fake trợ động kể từ have lên đầu câu.

19) She hasn’t eaten the cake.

Giải thích: Chủ ngữ thứ bực tía số không nhiều nên trợ động kể từ nên dùng là has, câu phủ ấn định cần thiết thêm thắt not, động kể từ phân chia V3 eaten.

20) Has she eaten the cake?

Giải thích: Câu chất vấn yes-no nên cần thiết fake trợ động kể từ has lên đầu câu.

Bài tập dượt 2:

1) Đáp án: c

Giải thích: Dựa nhập tín hiệu “since 1940”, người học tập hãy chọn đáp án dùng thì động kể từ Hiện bên trên hoàn thành xong là has created.

2) Đáp án: d

Giải thích: Dựa nhập tín hiệu “yesterday”, một mốc thời hạn ví dụ nhập quá khứ, người học tập hãy chọn đáp án dùng thì động kể từ Quá khứ đơn là watched.

3) Đáp án: b

Giải thích: Dựa nhập tín hiệu động kể từ phân chia ở Hiện bên trên hoàn thành xong “have studied”, người học tập hãy chọn đáp án chứa chấp cụm kể từ chỉ thời hạn tương thích là since.

4) Đáp án: d

Giải thích: Dựa nhập tín hiệu nhận ra thì lúc này hoàn thành xong “in recent years” (trong trong những năm ngay gần đây), người học tập hãy chọn đáp án dùng thì động kể từ lúc này hoàn thành xong là has banned.

5) Đáp án: b

Giải thích: Dựa nhập tín hiệu “last year” (năm ngoái), người học tập hãy chọn đáp án dùng thì động kể từ quá khứ đơn là decided.

6) Đáp án: c

Giải thích: Dựa nhập tín hiệu “ever” (đã bao giờ), người học tập hãy chọn đáp án dùng trợ động kể từ lúc này hoàn thành xong là have you.

7) Đáp án: a

Giải thích: Dựa nhập tín hiệu “so far” (cho cho tới nay), người học tập hãy chọn đáp án dùng thì động kể từ lúc này hoàn thành xong là has earned.

8) Đáp án: c

Giải thích: Dựa nhập tín hiệu “recently” (dạo ngay gần đây), người học tập hãy chọn đáp án dùng thì động kể từ lúc này hoàn thành xong là have.

Bài tập dượt 3:

1) Đáp án: Recently, many students have decided lớn study abroad.

Giải thích: Câu này thể hiện tại những Xu thế xẩy ra thời gian gần đây, vì thế nên dùng thì lúc này hoàn thành xong. Chủ ngữ là danh kể từ số nhiều nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là decided.

2) Đáp án: He has been a teacher for 40 years.

Giải thích: Câu này thể hiện tại một hành vi chính thức kể từ quá khứ kéo dãn dài cho tới lúc này, vì thế cần dùng thì lúc này hoàn thành xong. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực tía nên trợ động kể từ là has và động kể từ V3 là been.

3) Đáp án: I have never been lớn a foreign country

Giải thích: Câu này thể hiện tại một thưởng thức, vì thế cần dùng thì lúc này hoàn thành xong. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực nhất nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là been.

4) Đáp án: They have hired 30 employees since 2018.

Giải thích: Câu này thể hiện tại một hành vi chính thức kể từ quá khứ kéo dãn dài cho tới lúc này, vì thế cần dùng thì lúc này hoàn thành xong. Chủ ngữ là danh kể từ số nhiều thứ bực tía nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là hired.

5) Đáp án: We have met many talented young people in the last few years.

Giải thích: Câu này thể hiện tại một hành vi chính thức kể từ quá khứ kéo dãn dài cho tới lúc này, vì thế cần dùng thì lúc này hoàn thành xong. Chủ ngữ là danh kể từ số nhiều thứ bực nhất nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là met.

6) Đáp án: It has been a good day.

Giải thích: Câu này thể hiện tại vấn đề xẩy ra ngay gần thời gian thưa, vì thế cần dùng thì HTHT. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực tía nên trợ động kể từ là has và động kể từ V3 là been.

7) Đáp án: Have you ever met a celebrity?

Giải thích: Câu này thể hiện tại một thưởng thức, vì thế cần dùng thì lúc này hoàn thành xong. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực nhị nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là met.

8) Đáp án: What have you done lớn this cake?

Giải thích: Câu này thể hiện tại một thưởng thức, vì thế cần dùng thì lúc này hoàn thành xong. Chủ ngữ là danh kể từ thứ bực nhị nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là done.

Bài tập dượt 4:

1) Đáp án: Recently, many students have decided lớn study abroad.

Giải thích: Câu này thể hiện tại một hành vi chính thức kể từ quá khứ kéo dãn dài cho tới lúc này, vì thế cần dùng thì lúc này hoàn thành xong. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực nhất nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là met.

2) Đáp án: So far, she has never eaten sushi.

Giải thích: Câu này thể hiện tại một thưởng thức, vì thế cần dùng thì lúc này hoàn thành xong. Dấu hiệu thì lúc này hoàn thành xong là “so far”. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực ba nên trợ động kể từ là has và động kể từ V3 là eaten.

3) Đáp án: I have already done my homework, but today I forgot it at trang chủ.

Giải thích: Câu này thể hiện tại một hành động hoàn trở thành nhập quá khứ tăng thêm ý nghĩa nhập lúc này, vì thế cần dùng thì lúc này hoàn thành xong. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực nhất nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là decided.

4) Đáp án: He has fixed the xế hộp, and now it works.

Giải thích: Câu này thể hiện tại một hành động hoàn trở thành nhập quá khứ tăng thêm ý nghĩa trong hiện bên trên, vì thế cần dùng thì lúc này hoàn thành xong. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực ba nên trợ động kể từ là has và động kể từ V3 là fixed.

5) Đáp án: In recent years, many kinds of animals have become extinct.

Giải thích: Câu này thể hiện tại một vấn đề xẩy ra ngay gần thời gian lúc này, vì thế cần dùng thì lúc này hoàn thành xong. Chủ ngữ là danh kể từ số nhiều thứ bực ba nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là become.

6) Đáp án: Have you ever written a diary?

Giải thích: Câu này thể hiện tại một thưởng thức, vì thế cần dùng thì lúc này hoàn thành xong. Dấu hiệu thì lúc này hoàn thành xong là “ever”. Chủ ngữ là danh từ ngôi loại hai nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là written.

7) Đáp án: Where have you been since yesterday?

Giải thích: Câu này thể hiện tại một vấn đề xẩy ra ngay gần thời gian lúc này vì thế cần dùng thì lúc này hoàn thành xong. Dấu hiệu của thì HTHT là “since yesterday”. Chủ ngữ là danh kể từ thứ bực nhị nên trợ động kể từ là have và động kể từ V3 là been.

8) Đáp án: Why has she chosen lớn be a singer recently?

Xem thêm: cách chèn logo vào ảnh

Giải thích: Câu này thể hiện tại một vấn đề xẩy ra ngay gần thời gian lúc này vì thế cần dùng thì lúc này hoàn thành xong. Dấu hiệu thì HTHT là “recently”. Chủ ngữ là danh kể từ số không nhiều thứ bực tía nên trợ động kể từ là has.

Tham khảo thêm: Bài tập dượt về thì lúc này hoàn thành xong cơ phiên bản cho tới nâng cao [có đáp án]

Trên đó là bài học kinh nghiệm về định nghĩa, cơ hội dùng, công thức thì lúc này trả thành (Present perfect tense) nhập giờ đồng hồ Anh kèm cặp những bài bác tập dượt đem lý giải đáp án cụ thể. quý khách học tập hoàn toàn có thể nhằm lại comment phía bên dưới nội dung bài viết nếu như đem thắc mắc sẽ được trả lời.