chức năng nào sau đây không phải của màng sinh chất

Câu hỏi:

30/07/2019 72,738

A. Sinh tổ hợp protein nhằm tiết đi ra ngoài

Bạn đang xem: chức năng nào sau đây không phải của màng sinh chất

Đáp án chủ yếu xác

B. Mang những lốt chuẩn chỉnh đặc thù cho tới tế bào

C. Tiếp nhận và DT vấn đề vô vào tế bào

D. Thực hiện nay trao thay đổi hóa học đằm thắm tế bào với môi trường

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm không tồn tại ở tế bào nhân thực là

A. Có màng nhân, với khối hệ thống những bào quan

B. Tế bào hóa học được tạo thành nhiều xoang riêng rẽ biệt

C. Có trở thành tế bào bởi peptidoglican

D. Các bào quan tiền với màng bao bọc

Câu 2:

Tế bào nào là tại đây với lưới nội hóa học bóng trừng trị triển?

A. Tế bào biểu bì

B. Tế bào gan

C. Tế bào hồng cầu

D. Tế bào cơ

Câu 3:

Nhân của tế bào nhân thực không tồn tại điểm lưu ý nào là sau đây?

A. Nhân được bao quanh bởi lớp màng kép

B. Nhân chứa chấp hóa học nhiễm sắc bao gồm ADN links với protein

C. Màng nhân có rất nhiều lỗ nhỏ nhằm trao thay đổi hóa học với ngoài nhân

D. Nhân đựng nhiều phân tử ADN dạng vòng

Xem thêm: mẫu hợp đồng mua bán đất

Câu 4:

Mạng lưới nội hóa học bóng không tồn tại tính năng nào là sau đây?

A. Sản xuất enzim nhập cuộc vô quy trình tổ hợp lipit

B. Chuyển hóa đàng vô tế bào

C. Phân bỏ những hóa học ô nhiễm vô tế bào

D. Sinh tổ hợp protein

Câu 5:

Lưới nội hóa học phân tử vô tế bào nhân thực với tính năng nào là sau đây?

A. Bao gói những thành phầm được tổ hợp vô tế bào

B. Tổng phù hợp protein tiết ra bên ngoài và protein kết cấu nên màng tế bào

C. Sản xuất enzim nhập cuộc vô quy trình tổ hợp lipit

D. Chuyển hóa đàng và phân bỏ hóa học ô nhiễm so với cơ thể

Câu 6:

Những thành phần nào là của tế bào nhập cuộc việc vận gửi một protein thoát khỏi tế bào?

A. Lưới nội hóa học phân tử, máy bộ Gôngi, túi tiết, màng tế bào

B. Lưới nội hóa học bóng, máy bộ Gôngi, túi tiết, màng tế bào

C. Sở máy Gôngi, túi tiết, màng tế bào

D. Riboxom, máy bộ Gôngi, túi tiết, màng tế bào

Câu 7:

Bào quan tiền riboxom không tồn tại điểm lưu ý nào là sau đây?

A. Làm trọng trách tổ hợp protein

B. Được kết cấu bởi nhị bộ phận đó là rARN và protein

C. Có kết cấu bao gồm một tè phần rộng lớn và một tè phần bé

Xem thêm: lời bài hát trúc nhân sáng mắt chưa

D. Được bao quanh bởi màng kép phôtpholipit