cho các phản ứng sau

Câu hỏi:

18/06/2019 19,016

Cho những phản xạ sau:

Bạn đang xem: cho các phản ứng sau

(a) S+O2toSO2(b) S+3 F2toSF6(c) S+ 6HNO3toH2SO4+6NO2+2H2O(d) S+ HgHgS

Số phản xạ vô ê S thể hiện nay tính khử là :

Đáp án B.

S thể hiện nay tính khử trong những phương trình a, b, c.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản xạ Al+H2SO4 đặctoAl2(SO4)3+SO2+H2O Hệ số thăng bằng của H2SO4 là (biết thông số thăng bằng của phản xạ là những số vẹn toàn, tối giản)

A. 4

B. 8

C. 6

D. 3

Câu 2:

Trong số những đặc điểm sau, đặc điểm này không là đặc điểm của axit H2SO4 quánh nguội?

A. Tan nội địa, lan nhiệt

B. Làm hóa phàn nàn vải vóc, giấy má, đường

C. Hòa tan được sắt kẽm kim loại Al và Fe

D. Háo nước

Câu 3:

Để phân biệt oxi và ozon hoàn toàn có thể người sử dụng hóa học này sau đây?

A. Cu

B. Hồ tinh nghịch bột

C. H2

D. Dung dịch KI và hồ nước tinh nghịch bột

Câu 4:

Trong những câu sau, câu này sai khi nói tới đặc điểm chất hóa học của ozon?

Xem thêm: thầy cô hãy nêu những nguy cơ mất an toàn hoặc bạo lực học đường đối với học sinh trong video trên.

A. Ozon lão hóa toàn bộ những kim loại

B. Ozon lão hóa Ag trở thành Ag2O

C. Ozon thông thường bền lâu hơn oxi

D. Ozon lão hóa ion I- trở thành I2

Câu 5:

Nguyên tử S đóng vai trò va chất kh, vừa chất oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?

A. 4S+6NaOH2Na2S+Na2S2O3+3H2O

B. S + 2Na  Na2S

C. S+6HNO3 đc  H2 SO4+6NO2+4H2O

D. S + 3F2  SF6

Câu 6:

Hãy lựa chọn tuyên bố trúng về oxi và ozon:

A. Oxi và ozon đều sở hữu tính oxi hoá mạnh như nhau

B. Oxi và ozon đều sở hữu số proton và số notron giống như nhau vô phân tử

C. Oxi và ozon là những dạng thù oán hình của thành phần oxi

D. Oxi và ozon đều phản xạ được với những hóa học như: Ag, KI, PbS ở nhiệt độ phỏng thường

Câu 7:

Oxi hóa trọn vẹn m gam sắt kẽm kim loại X cần thiết vừa phải đầy đủ 0,25m gam khí O2. X là

A. Al

B. Fe

C. Cu

Xem thêm: công thức tính chu vi đường tròn

D. Ca