chất nào sau đây là chất hữu cơ

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Chất nào là sau đó là hóa học hữu cơ?

  Bạn đang xem: chất nào sau đây là chất hữu cơ

  • A. CH4.
  • B. CO2.
  • C. Na2CO3.
  • D. CO

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chất cơ học là thích hợp hóa học của c trừ CO,CO2 muối hạt cacbonnat, muối hạt cacbua...

Mã câu hỏi: 25293

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: app giải bài tập các môn bằng camera

Môn học: Hóa học

Câu chất vấn này nằm trong đề ganh đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: bông hoa chẳng thuộc về ta

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại nào là tại đây đem tính khử yếu hèn nhất?
 • Chất nào là tại đây làm mất đi tính cứng của nuóc cứng vĩnh cửu?
 • Trong những hóa học sau, hóa học tạo nên ô nhiễm và độc hại không gian đem xuất xứ kể từ khí thải sinh hoạt là 
 • Este nào là tại đây đem phản xạ tráng bạc?
 • Công thức của sắt(II) hiđroxit là
 • Polime nào là tại đây đem cấu hình mạch phân nhánh?
 • Chất nào là tại đây vừa phải phản xạ vói hỗn hợp HC1, vừa phải phản xạ vói hỗn hợp NaOH?
 • Crom đem số lão hóa +6 nhập thích hợp hóa học nào là sau đây?
 • Dung dịch nào là tại đây đem pH > 7? Là hỗn hợp NaOH
 • Cacbon chỉ thể hiện tại tính khử nhập phản xạ chất hóa học nào là sau đây?
 • Chất nào là sau đó là hóa học hữu cơ?
 • Cho vài ba giọt nước brom nhập hỗn hợp phenol, rung lắc nhẹ nhàng thấy xuất hiện 
 • Cho 4,48 lít khí CO (đktc) phản xạ với 8 gam một oxit sắt kẽm kim loại, sau khoản thời gian phản xạ trọn vẹn, chiếm được m gam
 • Cho 375 ml hỗn hợp NaOH 2M nhập hỗn hợp chứa chấp 0,2 mol AICI3, chiếm được m gam kết tủa.Giá trị của m là
 • Trong chống thực nghiệm, khí X được pha chế và thu vào trong bình tam giác bằng phương pháp đẩy ko khí
 • Triolein phản xạ được với nước brom.
 • Đốt cháy trọn vẹn lếu láo thích hợp metyl axetat và etyl axetat, chiếm được CO2 và m gam H2O.
 • Đốt cháy trọn vẹn amin X (no, đơn chức, mạch hở) bởi vì O2, chiếm được 4,48 lít CO2 và 1,12 lít N2
 • Cho sơ thiết bị phản xạ sau:Mỗi mũi thương hiệu là một trong những phản xạ chất hóa học. Số phản xạ nhưng mà nitơ vào vai trò hóa học khử là
 • Cho những hóa học sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozo, etylamin, Gly-Ala.
 • Cho những tuyên bố sau: Điện phân hỗn hợp NaCl (điện đặc biệt trơ), chiếm được khí H2 ở catot.
 • Cho este nhiều chức X (có công thức phân tử C6H10O4) tính năng vói hỗn hợp NaOH, chiếm được sản phẩm
 • Cho m gam P2O5 nhập hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH, chiếm được hỗn hợp X.
 • Hỗn thích hợp E bao gồm muối hạt vô teo X (CH8N2O3) và đipeptit Y (C4H8N2O3). Cho E tính năng với hỗn hợp NaOH
 • Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 nhập hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư), chiếm được hỗn hợp X.
 • Lên men m gam tinh anh bột trở thành ancol etylic vói hiệu suất 81%, hít vào toàn cỗ khí C02 sinh đi ra nhập dung dịch
 • Cho ví thiết bị gửi hóa sau:Biết X, Y, z, T là những thích hợp hóa học của crom. Chất z và T thứu tự là
 • Tiến hành thực nghiệm vói những hỗn hợp X, Y, z và T.
 • Tiến hành những thực nghiệm sau:(a) Cho hỗn hợp chứa chấp 4a mol HC1 nhập hỗn hợp chứa chấp a mol NaAlCl.
 • Cho 3,2 gam hồn thích hợp C2H2, C3H8, C2H6, C4H6 và H2 trải qua bột Ni nung giá buốt, sau 1 thời gian
 • Cho kể từ từ hỗn hợp HCl IM nhập hỗn hợp chứa chấp X mol NaOH và hắn mol NaAlO2.
 • Cho những hóa học sau: metan, etilen, buta-1,3-dien, benzen, toluen, stiren, phenol, metyl acrylat.
 • Điện phân (điện đặc biệt tro, màng ngăn xốp) hỗn hợp bao gồm CuSO4 và NaCl (tỉ lệ mol tưong ứng 1 : 3) với cường độ
 • Đốt cháy trọn vẹn a gam este nhì chức, mạch hở X (được tạo nên bởi vì axit cacboxylic no và nhì ancol) cần thiết vừa phải đủ
 • Hòa tan trọn vẹn m gam lếu láo thích hợp X bao gồm Ba, BaO, Al và AI2O3 nhập nước (dư), chiếm được 0,896 lít khí (đktc)
 • Hỗn thích hợp X chứa chấp nhì amin tiếp đến nằm trong mặt hàng đồng đẳng của metylamin. Hỗn thích hợp Y chứa chấp glyxin và lysin.
 • Hỗn thích hợp X bao gồm Fe2O3, FeO và Cu (trong cơ thành phần oxi rung rinh 16% bám theo khối lượng).
 • Cho lếu láo thích hợp z bao gồm peptit mạch hở X và amino axit Y (Mx> 4My) vói tỉ lệ thành phần mol tưong ứng 1:1.
 • Hòa tan trọn vẹn 15,6 gam lếu láo thích hợp bao gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3, Mg, MgO và CuO nhập 200 gam hỗn hợp H2SO4
 • Cho những hóa học hữu teo mạch hở: X là axit ko no đem nhì link 71 nhập phân tử, Y là axit no đơn chức

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA