biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

Câu hỏi:

18/06/2019 150,019

A.  Pha thuở đầu của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

Bạn đang xem: biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào

Đáp án chủ yếu xác

B.  Biên phỏng của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

C. Tần số của nước ngoài lực tuần trả ứng dụng lên vật.

D. Hệ số lực cản (của yêu tinh sát nhớt) ứng dụng lên vật.

Chọn A

Dao động chống bức: Là xê dịch chịu đựng ứng dụng của nước ngoài lực biến hóa thiên tuần trả theo đòi thời hạn F = F0cos(wt + j) với F0 là biên phỏng của nước ngoài lực.

  + Ban đầu xê dịch của hệ là 1 trong xê dịch phức tạp vì thế sự tổ hợp của xê dịch riêng rẽ và xê dịch chống bức tiếp sau đó xê dịch riêng rẽ tắt dần dần vật tiếp tục xê dịch ổn định toan với tần số của nước ngoài lực.

  + Biên phỏng của xê dịch chống bức tăng nếu như biên phỏng nước ngoài lực (cường phỏng lực) tăng và ngược lại.

  + Biên phỏng của xê dịch chống bức tách nếu như lực cản môi trường xung quanh tăng và ngược lại.

  + Biên phỏng của xê dịch chống bức tăng nếu như phỏng chênh nghiêng đằm thắm tần số của nước ngoài lực và tần số xê dịch riêng rẽ tách.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con rung lắc lốc xoáy xê dịch điều tiết, Khi tăng lượng của vật lên 4 lượt thì tần số xê dịch của vật:

A. tăng thêm 4 lượt.

B. sụt giảm 4 lượt.

C. tăng thêm gấp đôi.

D. sụt giảm gấp đôi.

Câu 2:

Khi fake một con cái rung lắc đơn lên rất cao theo đòi phương trực tiếp đứng (coi chiều lâu năm của con cái rung lắc đơn ko đổi) thì tần số xê dịch điều tiết của chính nó sẽ:

A. giảm vì thế tốc độ trọng ngôi trường thuyên giảm phỏng cao.

B.  tăng vì thế chu kì xê dịch điều tiết của chính nó tách.

C. tăng vì thế tần số xê dịch điều tiết của chính nó tỉ lệ thành phần nghịch tặc với tốc độ trọng ngôi trường.

D.   không thay đổi vì thế chu kì xê dịch điều tiết của chính nó ko tùy theo tốc độ trọng ngôi trường.

Xem thêm: công thức toán lớp 4

Câu 3:

Một con cái rung lắc lốc xoáy bao gồm vật với lượng m và lốc xoáy có tính cứng k ko thay đổi, xê dịch điều tiết. Nếu lượng m=200g thì chu kì xê dịch của con cái rung lắc là 2s. Để chu kì con cái rung lắc là 1s thì lượng m bằng:

A. 200g

B. 100g

C. 50g

D. 800g

Câu 4:

Một vật nhỏ tiến hành xê dịch điều tiết với phương trình x=10cos(4πt+π2) (cm) với t tính vày giây. Động năng của vật ê biến hóa thiên với chu kì bằng:

A. 1,00s

B. 1,50s

C. 0,50s

D. 0,25s

Câu 5:

Một con cái rung lắc đơn với chiều lâu năm l, trong vòng thời hạn Δt nó thực hiện tại được 6 xê dịch. Người tớ giảm sút phỏng lâu năm của chính nó chuồn 16 centimet, cũng trong vòng thời hạn Δt như lúc trước nó tiến hành được 10 xê dịch. Chiều lâu năm thuở đầu của con cái rung lắc là:

A. l = 25m.

B. l = 25cm.

C. l = 9m.

D. l = 9cm.

Câu 6:

Vật với lượng m treo vô lốc xoáy có tính cứng k. Kích mến cho tới vật xê dịch điều hoà với biên phỏng 3cm, thì chu kì xê dịch của chính nó là T = 0,3s. Nếu kích ứng cho tới vật xê dịch với biên phỏng vày 6cm thì chu kì biến hóa thiên của động năng là:

A. 0,15s

B. 0,3s

C. 0,6s

Xem thêm: tính diện tích hình chữ nhật lớp 4

D. 0,423s