Bài học thứ 8. Tìm hiểu các thì của động từ

Như chúng ta đã biết, có 3 thì đối với động từ chính quy: quá khứ, hiện tại và tương lai.

Hàn Quốc cũng có 3 dạng động từ như vậy! Cho đến nay, bạn đã học những động từ sử dụng một hình thức là thì hiện tại đơn của động từ. Chúng sử dụng kết thúc là 어요/아요

Tôi sẽ xem xét ngắn gọn về thì hiện tại, sau đó bạn sẽ học về một hình thức khác đối với thì hiện tại, tiếp theo là thì quá khứ và tương lai.

Thì hiện tại

Thì hiện tại cũng giống như bạn đã học, bạn lấy hình thức theo từ điển (có thể hiểu là động từ nguyên mẫu) của một động từ, bỏ bớt đi , và sau đó thêm vào kết thúc hợp lý.

>> Xem thêm: Bí kíp học tiếng Hàn cơ bản thật hiệu quả

+ 어요 = 먹어요

마시다마시 + 어요마시어요마셔.

Thì này được sử dụng để thể hiện cho những gì xảy ra trong hiện tại, như: I eat. I drink. Đó là một quy tắc chung cho thì hiện tại.

Thì hiện tại trong tiếng Anh cũng có trong tiếng Hàn

Thì hiện tại trong tiếng Anh cũng có trong tiếng Hàn

Hiện tại tiếp diễn

Có một dạng mà bạn chưa học được, điều này rất phổ biến đối với thì hiện tại. Mặc dù bạn có thể nói 어요 nghĩa là bạn đang ăn, như trong … Tuy nhiên có một cách cụ thể hơn để nói là hiện tại bạn đang ăn cơm. Vì bạn nói trong lúc nó đang diễn ra, nên mô hình là:

~ 고있어요.

>>Xem thêm: Bài học số 7: Các bộ phận cơ thể và số tiếng Hàn

Nó khá đơn giản. Bạn chỉ cần lấy động từ dạng từ điển, bỏ bớt và chỉ còn lại từ gốc. Bạn thêm 있어요 vào động từ gốc vừa rồi, vậy là đã xong! Việc này sẽ tạo thành một thì hiện tại của động từ với điều gì đó đang diễn ra. Để tạo thành phong cách giản dị, bạn chỉ cần thêm 있어.

있어요 – I’m eating rice. Tôi đang ăn cơm (vì chúng tôi nói)

우유마시고있어요 – I’m drinking milk. Tôi đang uống sữa (vì chúng tôi nói)

바지입고있어요 – I’m wearing shorts. Tôi đang mặc quần short (vì chúng tôi nói).

Nó được sử dụng một cách thường xuyên. Tôi hiện đang ăn-I’m currently eating… Tôi hiện đang mặc cái này- I’m currently wearing this … Tôi hiện đang đọc- I’m currently reading.

Sẽ có phần thực hành ở cuối của tất cả các thì cho các bạn luyện tập.

Hãy nhớ là khi học lý thuyết nên viết ra và phát âm nữa nhé!

Hãy nhớ là khi học lý thuyết nên viết ra và phát âm nữa nhé!

Thì quá khứ

Thì quá khứ là một dạng thì động từ đơn giản khác. Dưới đây là mẫu cơ bản.

1.Lấy một từ ở dạng từ điển, bỏ bớt

2.Thêm kết thúc hoặc , điều này tạo nên hình thức giản dị (tất cả mọi thứ, nhưng từ 요 sẽ ở cuối)

3. Thêm dưới âm tiết cuối

4. Thêm 어요 vào cuối

Chẳng hạn như:

먹다

+ 먹어

먹어 + 먹었

먹었 + 어요 = 먹었어요.

마시다

Bạn nghĩ thì quá khứ trong tiếng Anh có giống trong tiếng Hàn không?

Bạn nghĩ thì quá khứ trong tiếng Anh có giống trong tiếng Hàn không?

마시 + 마셔

마셔 + 마셨

마셨 + 어요 = 마셨어요

가다

+

+

+ 어요 = 갔어요

밥을먹었어요 – I ate rice.

텔레비전을봤어요 – I watched tv.

학교에갔어요 – he went to school.

했어요? – What did you do?

Nếu bạn muốn nói bạn đang làm gì đó trong quá khứ mà lúc đó là lúc hiện tại bạn đang nói (nói ra điều bạn đã nói là điều gì đã xảy ra, trong khi bạn đang làm gì đó .. “currently” không chính xác là từ được dùng, bởi vì lúc không phải là hiện tại .. nhưng nó là hiện tại ).

Sau đó, bạn có thể sử dụng mẫu từ phía trên và làm cho trở thành thì quá khứ – .

Những ví dụ sau đây sẽ giải thích cho bạn tất cả!

>>Tham khảo: 29 món ăn ngon nhất ở Hàn Phần 1

밥을 먹고 있었어요 – I was eating rice.

텔레비전을 보고 있었어요 – I was watching tv.

Thì tương lai

Có một vài hình thức khác nhau của thì tương lai bạn sẽ thấy không phù hợp và cũng không chính xác như trong tiếng Anh mà bạn vẫn thường hay dùng, tuy nhiên nó lại dễ dàng hơn để bạn có thể hiểu.

Thì tương lai đơn trong tiếng Hàn thì có chút khác biệt so với tiếng Anh

Thì tương lai đơn trong tiếng Hàn thì có chút khác biệt so với tiếng Anh

Tương lai có thể xảy ra

Một thì tương lai phổ biến là dạng thì tương lai có thể xảy ra. Nó có thể được sử dụng như “I probably will eat”. “I probably will go to school tommorrow”. Đây có lẽ là cách tương tự nhất (theo ý kiến ​​của tôi) so với thì tương lai trong tiếng Anh của chúng tôi căng thẳng. Nếu bạn chỉ định nói will go, will eat … thì dạng thì tương lai có lẽ sẽ tốt nhất cho bạn.

Sự hình thành cơ bản của thì tương lai như sau:

  1. Lấy động từ cơ bản, ví dụ chúng ta sử dụng từ: 먹다
  2. Đính kèm () 거에요 với động từ cơ bản. Nếu căn cứ vào sự kết thúc của động từ mà nó là bằng một phụ âm, bạn đính kèm 거에요. Nếu nó kết thúc bằng một nguyên âm, bạn đính kèm 거에요.

에에 – I will probably eat. Tôi có lẽ sẽ ăn.

– I will probably go. Tôi có lẽ sẽ đi.

– It will probably rain. Trời có thể mưa.

*Một điều cần lưu ý. Hãy nhớ lại về bài học mà bạn đã học được một số trường hợp động từ không bất thường. 듣다 là một dạng động từ bất thường như vậy. Nó xuất hiện như 듣다 trong dạng từ điển, và 들어요 khi liên hợp/chia thì. Khi sử dụng cách đính kèm cho những động từ đặc biệt này, sử dụng cho kết thúc đối với động từ cơ sở chứ không phải . 들을거에요 nghĩa là tôi sẽ lắng nghe.

Ngoài ra, nên nhớ làm thế nào một số động từ nhấc một và đôi khi không. Ví dụ như: 춥다, trong trường hợp này, nó sẽ được thêm , nhưng sẽ thêm một 우.Câu sẽ trở thành:추울거에요 nghĩa là: sẽ rất lạnh.

Trong 3 thì, bạn thấy thì nào dễ dùng nhất?

Trong 3 thì, bạn thấy thì nào dễ dùng nhất?

Quá khứ có thể xảy ra

Bạn cũng có thể sử dụng hình thức này với một động từ thì quá khứ, có nghĩa là “must have” hoặc “probably have”. Ví dụ với 먹다 sẽ là 먹었을거에요. Chú ý kết thúc, thì quá khứ được gắn kèm vào động từ cơ sở, không phải là phần động từ 거에요. Cụm từ 먹었을 거에요 có nghĩa là “must have eaten”. “Probably ate”

Tương lai dự định

Các hình thức khác của thì tương lai, bạn sẽ thấy thường là sẽ sử dụng . Ý nghĩa tương tự như ở trên của thì tương lai, nhưng thay đổi đôi chút. Hình thức này thì ý nghĩa nhiều hơn là “I intend to, I’m positive it will happen, etc”. Đây là cách nó được hình thành.

Hãy lấy động từ cơ sở (bất kể là trước dưới dạng từ điển hay không, không có ngoại lệ. 듣다 không thay đổi sang như trên. 듣겠어요)

Đính kèm với động từ cơ sở đó. Sau đó, chỉ cần thêm hoặc 어요 với kết thúc bạn thường sử dụng. Lưu ý kết thúc luôn là 어요 và không bao giờ 아요, ngay cả đối với các động từ như 자다. 겠어요 có nghĩa là tôi có ý định sẽ ăn. 비가겠어요 có nghĩa là tôi “Tôi chắc chắn rằng trời sẽ mưa”. Hãy xem nó khác một chút so với thì tương lai trước đó như thế nào. Hình thức này có nhiều sự chắc chắn hơn so với dạng thì tương lai ở trên.

Hãy học một cách thoải mái, như vậy bạn mới tiếp thu được tốt nhất

Hãy học một cách thoải mái, như vậy bạn mới tiếp thu được tốt nhất

Thực hành

Bây giờ bạn biết ba thì, bạn nên thực hành chúng. Cố gắng không nhìn lại kiến thức vừa học để bạn có thể nhớ được.

>>Có thể bạn quan tâm: 35 tài nguyên học tiếng Hàn cho người mới bắt đầu

먹겠어요.

먹었어요.

학교에거에요.

앤나가한국말공부했을거에요.

자겠어요.

어제모자를썼어요.

내일모자를사겠어요.

어디있어요?

어디있었어요?

해요?

했어요?

거에요?

What were you doing?

Where did you go?

Where will you probably go?

What do you intend to eat?

I intend (certainty) to eat rice.

I will probably eat kimchi.

I am eating bulgogi (now).

I was eating bulgogi.

Did you drink beer?

Do you intend to drink beer?

No. I intend to drink water.

Xem câu trả lời dưới đây:

Bạn có thấy bài học dễ hiểu không, hãy cho chúng tôi biết!

Bạn có thấy bài học dễ hiểu không, hãy cho chúng tôi biết!

I intend to eat.

I ate.

I will probably go to school.

Anna must have studied Korean.

I intend to sleep.

Yesterday I wore a hat.

Tommorrow I intend to buy a hat.

Where is it?

Where was it?

What are you doing? (Also can use 하고있어요?

What did you do? (하고있었어요?)

What will you probably do?

하고있었어요?

어디갔어요?

어디거에요?

먹겠어요?

밥을먹겠어요.

김치를먹을거에요.

불고기를먹고있어요.

불고기를먹고있었어요.

맥주를마셨어요?

맥주를마시겠어요?

아니오. 나는물을마시겠어요.

*Nguồn: dịch từ Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *