Bài học số 7: Các bộ phận cơ thể và số tiếng Hàn

Bộ phận cơ thể và số

Bài học này sẽ là một bài học ngắn hơn, chỉ đơn giản gồm một số từ vựng phổ biến dựa trên cơ thể, và 10 chữ số đầu tiên bằng tiếng Hàn. Nó được cung cấp cho bạn để giúp bạn tăng vốn từ vựng của bạn với những từ thông dụng thường dùng trong đời sống hằng ngày.

>> Xem thêm: Học tiếng Hàn ở đâu tốt và học tiếng Hàn ở đâu?

Bộ phận cơ thể

Các bộ phận trên cơ thể người

Các bộ phận trên cơ thể người

Korean
English
인체
Body
머리
Head, Hair
얼굴
Face
Eye
눈썹
Eyebrow
Nose
Ear
Mouth
Cheek
입술
Lips
Chin
Neck
어깨
Shoulders
가슴
Chest
Stomach
Back
Arm
Hand
손가락
Fingers
허리
Waist
엉덩이
Buttocks
다리
Legs
Foot
발가락
Toes

>>Xem thêm: Bài học số 6: Thuật ngữ gia đình trong tiếng Hàn

Đó là danh sách cơ bản các bộ phận cơ thể thông thường, đủ để giúp bạn quen thuộc hơn với ngôn ngữ, xây dựng vốn từ vựng của bạn. Bây giờ bất cứ khi nào bạn nghĩ về một phần cơ thể, hãy chắc chắn suy nghĩ về thuật ngữ cơ thể bằng tiếng Hàn để củng cố bài học của bạn!

Số trong tiếng Hàn

Đầu tiên, tôi sẽ cho bạn biết là với bạn là có hai bộ số tiếng Hàn mà bạn sẽ phải học. Có những con số của tiếng Hàn thuần túy, có nguồn gốc từ ngôn ngữ Hàn Quốc, và có những con số Trung Quốc, được lấy từ tiếng Trung Quốc. Cả hai bộ số thường được sử dụng, và bạn sẽ học khi nào sử dụng.

Bạn đã học được bao nhiêu từ rồi?

Bạn đã học được bao nhiêu từ rồi?

Bây giờ, bạn sẽ được giới thiệu về các số thuần túy của tiếng Hàn. Số thuần tiếng Hàn được sử dụng để đếm các vật thể vật chất, hữu hình (không bao gồm tiền) và giờ (nhưng không phút).

Bạn sẽ học được thời gian trong những bài học tới. Nó khó khăn hơn vì nó bao gồm cả hai hệ thống số. Những con số thuần túy của Hàn Quốc chỉ vượt qua con số 99. Con số của Trung-Hàn có thể lớn hơn số bạn muốn.

Đây là 10 số đầu tiên của tiếng Hàn thuần túy.

Korean
Number
하나
1
2
3
4
다섯
5
여섯
6
일곱
7
여덟 (여덜)
8
아홉
9
10

Để tạo thành số 11-99, bạn chỉ cần thực hiện theo những cách đơn giản sau.

+ 하나 (10 + 1) 열하나 = 11

+ 다섯 (10 + 5) 열다섯 = 15

Các bộ phận cơ thể chi tiết

Các bộ phận cơ thể chi tiết

>>Tham khảo: Nhập môn phát âm tiếng Hàn

Nhưng để tiếp tục mô hình này, bạn cần học chữ cái về các số 20, 30, 40, v.v.

Korean
Number
10
스물
20
서른
30
마흔
40
50
예순
60
일흔
70
여든
80
아흔
90

Mẫu từ như vậy cũng giống đối với những từ thuộc hàng teens.

25 – 스물 + 다섯 = 스물다섯
31 – 서른 + 하나 = 서른하나
46 – 마흔 + 여섯 = 마흔여섯
55 – + 다섯 = 쉰다섯
69 – 예순 + 아홉 = 예순아홉
78 – 일흔 + 여덟 = 일흔여덟
82 – 여든 + = 여든둘
99 – 아흔 + 아홉 = 아흔아홉

Có hai điều cuối cùng cần ghi nhớ với số. Bốn số đầu tiên, 하나, , , thay đổi khi chúng đến trước một danh từ hoặc cái gì đó bạn đang thay đổi. Chúng sẽ thay đổi thành , , , tương ứng.

Hãy học những điều bạn thích, như vậy sẽ có động lực hơn

Hãy học những điều bạn thích, như vậy sẽ có động lực hơn

한시 – 1:00

– 2 bottles

마리 – 3 animals

– 3 pieces of paper

Điều này xảy ra trong tất cả các trường hợp khi số kết thúc bằng một trong số này.

아흔한마리 – 91 animals

마흔네 – 43 people

Thứ hai, khi hoặc đi trước các âm thanh hoặc , chúng có thể được phát âm là tương ứng … thay vì . Điều này không phải lúc nào cũng xảy ra.

Thực hành

Sử dụng các thuật ngữ về phần cơ thể ở trên và các số liệu thuần túy của Hàn Quốc cho thực hành này.

– How Many

>>Có thể bạn quan tâm: 29 món ăn ngon nhất ở Hàn Phần 2

귀가있어요.
눈이있어요.
손가락이있어요.
발가락있어요?
발가락이있어요.
코가있어요?
코가있어요.
있어요?
팔이있어요.

Nét đặc sắc trong món ăn Hàn Quốc

Nét đặc sắc trong món ăn Hàn Quốc

How many eyebrows do you have?
How many legs do you have?
How many fingers do you have?
How many hands do you have?
How many feet do you have?

Bạn có bao nhiêu lông mày?

Bạn có bao nhiêu chân?

Bạn có bao nhiêu ngón tay?

Bạn có bao nhiêu tay?

Bạn có bao nhiêu chân?

Xem câu trả lời dưới đây:

I have two ears. (There are two ears)
I have two eyes. (There are two eyes)
I have ten fingers. (There are ten fingers)
How many toes do you have? (How many toes are there?)
I have ten toes. (There are ten toes.)
How many noses do you have (How many noses are there?)
I have one nose. (There is one nose).
How many arms do you have? (How many arms are there?)
I have two arms. (There are two arms.)

눈썹이있어요?
다리있어요?
손가락있어요?
있어요?
있어요?

*Nguồn: dịch từ Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *