Author Archives: admin

Topik sơ cấp: Bài 3: Cùng giải đề

Topik sơ cấp: Bài 3: Cùng giải đề Các bạn có thể download và thử giải bài 어휘 및 문법 (1번 ~ 30번) ※ [1~2] <보기>와 같이 그림을 보고 ( )에 알맞은 것을 고르십시오. (각 3점) <보 기> >> Xem thêm: 가: 이것이 무엇입니까? 나: ( )입니다. Học tiếng hàn topik sơ cấp bài 3 […]

Khái quát về chữ Hàn

KHÁI QUÁT CHỮ HÀN Hangul (Hangeul/ 한글) hay còn gọi là Choseongul (Joseongeul/조선글) là bảng chữ cái tượng thanh của người Triều Tiên dùng để viết tiếng Triều Tiên. Tên gọi ban đầu là Huấn dân chính âm (훈민정음; 訓民正音) gọi tắt là Chính âm (Jeong-eum, 정음). Thoạt nhìn, Hangul trông có vẻ như kiểu […]