anh 9 unit 3 getting started


2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more than thở one word may be suitable. Điền kể từ vô vị trí rỗng. Một số tình huống hoàn toàn có thể dùng nhiều hơn nữa 1 lượt.

Tổng hợp ý đề ganh đua thân thiện kì 1 lớp 9 toàn bộ những môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Bạn đang xem: anh 9 unit 3 getting started

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1 a

Video chỉ dẫn giải

Task 1. Listen and read.

(Nghe và gọi.)

"She's been a bit tense lately..."

Amelie: Hi Phuc! Where’s Mai? Isn’t she coming?

Phuc: She said she was too tired and didn’t want lớn go out. She’s been staying up late studying for the exam.

Nick: Does she need lớn be that stressed out?

Phuc: Maybe not. But my parents always expect her lớn get good grades and she doesn’t want lớn disappoint them. They want her lớn go lớn a top college and study medicine.

Amelie: Really? She told má she wanted lớn be a designer…

Phuc: Yes, that’s why she’s been a bit tense lately. She doesn’t know what lớn vì thế. Her parents said design graduates wouldn’t find jobs easily and they wanted her lớn get a medical degree.

Amelie: Oh, I understand. Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes…

Nick: Anyway, Mai needs lớn take a break. I’ll gọi and ask her if she wants lớn go and see a film with us tomorrow.

Phuc: Oh, I doubt it... She’s already fully booked for the weekend with her maths class, English class, judo class, and music lesson!

a. Find the OPPOSITE of the following words in the conversation 

(Tìm kể từ ngược nghĩa với những kể từ sau trong khúc thoại.)

1. lớn go lớn bed early

______

2. lớn be relaxed

______

3. bad exam results

______

4. lớn make someone happy

______

5. lớn work continuously

______

6. lớn have no plans

______

Phương pháp giải:

Tạm dịch hội thoại: 

Amelie: Chào Phúc! Mai đâu rồi? Cô ấy không tới à? 

Phúc: Cô ấy cô ấy khá mệt mỏi và không thích ra bên ngoài. Cô ấy cần thức khuya nhằm ôn ganh đua.

Nick: Có nhất thiết cần áp lực đè nén vậy không? 

Phúc: Không. Nhưng cha mẹ của cô ý ấy luôn luôn mong muốn cô ấy đạt điểm trên cao và cô ấy thì không thích phụ vương u tuyệt vọng. Họ mong muốn Mai đỗ ngôi trường ĐH có tiếng và học tập ngành hắn. 

Amelie: Thật chứ? Cô ấy bảo bản thân là mong muốn trở nên một ngôi nhà kiến thiết. 

Phúc: Đúng rồi. Đó là lí vì thế tại vì sao mùa mới đây Mai khá stress. Cô ấy ko biết cần làm cái gi. Ba u cô ấy phát biểu đảm bảo chất lượng nghiệp ngành kiến thiết khó khăn tìm kiếm ra việc và bọn họ mong muốn cô ấy lấy được tấm vì thế ngành hắn. 

Amelie: Ồ bản thân hiểu. Thỉnh phảng phất bản thân ước là cha mẹ hoàn toàn có thể bịa bọn họ vô địa điểm của tớ. 

Nick: Dầu sao thì Mai cũng rất cần phải nghỉ dưỡng. Mình tiếp tục gọi cho tới Mai căn vặn coi cô ấy vẫn muốn chuồn coi với bọn chúng bản thân ngày mai không?

Phúc: Mình e là ko. Hình như Mai kín lịch học tập vào ngày cuối tuần lớp học tập Toán, Tiếng Anh, judo và lớp học tập nhạc nữa. 

Lời giải chi tiết:

1. lớn stay up late

(đi ngủ sớm >< thức muộn)

2. lớn be relaxed / lớn be stressed out

(thư giãn >< bị căng thẳng)

3. good grades

(kết ngược ganh đua tệ >< điểm tốt)

4. lớn disappoint someone

(làm ai bại niềm hạnh phúc >< thực hiện ai bại thất vọng)

5. lớn take a break

(tiếp tục thao tác làm việc >< nghỉ ngơi ngơi)

6. lớn be fully booked

(không lên kế hoạch >< được sẵn sàng đẫy đủ)

Bài 1 b

b. Choose the best answer 

(Chọn đáp án đích nhất.)

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie?

A. She doesn't lượt thích playing badminton.

B. She is late.

C. She wants lớn stay at trang chính.

2. Why is Mai working very hard for the exam?

A. She failed the last exam.

B. She wants her parents lớn be proud of her.

C. She wants lớn compete with her classmates.

3. How is Mai feeling now?

A. Confident and tired

B. Tense and disappointed

C. Tired and stressed

4. What vì thế Mai's parents want her lớn be?

A. A medical doctor

B. A designer

C. A musician

5. What does Mai want lớn be?

A. A medical doctor

B.  A designer

C. A musician

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying lớn do? 

A. Understand Mai's situation and help her feel better.

B. Make Mai feel left out.

C. Find somebody else lớn replace Mai for the badminton.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Tại sao Mai ko đang được đùa cầu lông với Phúc , Nick và Amelie?

A. Cô ấy ko quí đùa cầu lông.

B. Cô ấy bị muộn.

C. Cô ấy mong muốn ở trong nhà.

2. Tại sao Mai đang được học tập chịu khó cho tới kì thi?

A. Cô ấy trượt kỳ ganh đua trước. 

B. Cô ấy mong muốn cha mẹ cô ấy kiêu hãnh về cô ấy.

C. Cô ấy mong muốn giành giật tài với chúng ta vô lớp.

3. Bây giờ Mai cảm nhận thấy thế nào?

A. Tự tin cậy và mệt mỏi mỏi

B. Căng trực tiếp và thất vọng

C. Mệt mỏi và căng thẳng

4. Bố u của Mai mong muốn cô ấy trở nên gì?

A. Dược sĩ

B. Nhà thiết kế

C. Nhạc sĩ

5. Mai mong muốn thực hiện nghề nghiệp gì?

A. Dược sĩ

B. Nhà thiết kế

C. Nhạc sĩ

6. Phúc, Nick, và Amelie đang được nỗ lực thực hiện gì?

A. Hiểu biểu hiện của Mai và gom cô ấy cảm nhận thấy đảm bảo chất lượng rộng lớn.

B. Làm Mai cảm nhận thấy quá thải.

C. Tìm ai bại không giống để thay thế thế Mai đùa cầu lông.

Lời giải chi tiết:

1. C   2. B  3. C
4. A 5. B 6. A

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie ? => C. She wants lớn stay at trang chính. 

(Tại sao Mai ko đùa cầu lông với Phúc, Nick và Amelie? => C. Cô ấy mong muốn ở trong nhà.)

2. Why is Mai working very hard for the exam? => B. She wants her parents lớn be proud of her. 

(Tại sao Mai rất siêng chỉ cho tới kỳ thi? => B. Cô ấy mong muốn cha mẹ cô ấy kiêu hãnh về cô ấy.)

3. How is Mai feeling now? => C. Tired and stressed

(Cảm giác của Mai giờ đây như vậy nào? => C. Mệt mỏi và căng thẳng)

4. What vì thế Mai's parents want her lớn be? => A. A medical doctor

(Bố u Mai mong muốn cô ấy trở nên người như vậy nào? => A. Một bác bỏ sĩ hắn khoa)

5. What does Mai want lớn be? => B. A designer

(Mai mong muốn trở nên người như vậy nào? => B. Một ngôi nhà thiết kế)

Xem thêm: việt nam quê hương ta

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying lớn do? => A. Understand Mai's situation and help her feel better.

(Phúc, Nick và Amelie đang được nỗ lực thực hiện gì? => A. Hiểu yếu tố hoàn cảnh của Mai và gom cô ấy cảm nhận thấy đảm bảo chất lượng rộng lớn.)

Bài 1 c

c. What vì thế you think Amelie means when she says, ‘Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes? 

(Bạn suy nghĩ gì về Amelie Lúc cô ấy phát biểu " Thỉnh phảng phất bản thân ước là cha mẹ hoàn toàn có thể bịa bọn họ vô địa điểm của mình?") 

Lời giải chi tiết:

Amelie wishes her parents could put themselves in her situation lớn better understand her. 

(Amelie ước cha mẹ của cô ý ấy hoàn toàn có thể bịa bản thân vô trường hợp của cô ý ấy nhằm hiểu cô ấy rộng lớn.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Task 2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more than thở one word may be suitable. 

(Điền kể từ vô vị trí rỗng. Một số tình huống hoàn toàn có thể dùng nhiều hơn nữa 1 lượt.)

tense               frustrated                 delighted                confident              relaxed                       worried

depressed           calm                  stressed

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt ___________. Now that she has done well in the exam she is feeling much more ___________.

2. My mother is a strong person. She stays ___________ even in the worst situations.

3. Linh is feeling a bit ___________ about her study. She's failed the exam once again!

4. I think taking a speech class is a good idea if you want lớn be more ___________.

5. Emma is feeling sánh ___________ with her fashionable new hairstyle.

6. Phuc, Nick, and Amelie feel ___________. They want lớn help Mai but don't know what they can vì thế for her.

Phương pháp giải:

- tense (adj): căng thẳng

- frustrated (adj): bực bội

- delighted (adj): hài lòng

- confident (adj): tự tin             

- relaxed (adj): thư giãn

- worried (adj): lo lắng

- depressed (adj): chán nản

- calm (adj): bình tĩnh

- stressed (adj): bị áp lực

Lời giải chi tiết:

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt worried/tense/stressed. Now that she has done well in the exam she is feeling much more relaxed/confident.

(Thu vẫn tiếp thu kiến thức rất siêng chỉ cho tới kỳ ganh đua, tuy nhiên cô vẫn cảm nhận thấy phiền lòng / stress / áp lực đè nén. Bây giờ cô ấy đã trải đảm bảo chất lượng vô kỳ ganh đua cô ấy cảm nhận thấy tự do thoải mái / thỏa sức tự tin rất là nhiều.)

2. My mother is a strong person. She stays calm even in the worst situations. 

(Mẹ tôi là một trong người mạnh mẽ và uy lực. Mẹ luôn  điềm đạm trong cả trong mỗi trường hợp tồi tàn nhất.)

3. Linh is feeling a bit depressed/frustrated about her study. She’s failed the exam once again!

(Linh cảm nhận thấy ngán chán nản / tuyệt vọng về sự việc học tập của tớ. Cô ấy vẫn thất bại vô kỳ ganh đua một lượt nữa!)

4. I think taking a speech class is a good idea if you want lớn be more confident/relaxed/calm

Tôi suy nghĩ nhập cuộc lớp học tập phát biểu là một trong phát minh hoặc nếu như mình thích thỏa sức tự tin rộng lớn / thư giãn và giải trí / điềm đạm.)

5. Emma is feeling so delighted/confident with her fashionable new hairstyle.  

(Emma cảm nhận thấy vô cùng thỏa mãn/ thỏa sức tự tin với loại tóc thời trang và năng động mới mẻ của tớ.)

6. Phuc, Nick, and Amelie feel frustrated/worried. They want lớn help Mai but don’t know what they can vì thế for her.

(Phúc, Nick, và Amelie cảm nhận thấy tuyệt vọng / phiền lòng. Họ mong muốn gom Mai tuy nhiên bọn họ ko biết bọn họ hoàn toàn có thể làm cái gi cho tới cô ấy.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Task 3. Match the statements with the functions.

(Nối những câu sau với chân thành và ý nghĩa của chính nó.)

give advice lớn someone                 encourage someone                             emphathise with someone                  assure someone

1. ‘Go on! I know you can vì thế it!’

_______________

2. ‘If I were you, I would (get some sleep).’

_______________

3. ‘You must have been really disappointed.’

_______________

4. ‘Stay calm. Everything will be alright.’

_______________

5. ‘I understand how you feel.’

_______________

6. ‘Well done! You did a really great job!’

_______________

Lời giải chi tiết:

1. ‘Go on! I know you can vì thế it!’

('Tiến lên! Tôi biết chúng ta cũng có thể thực hiện được!') 

encourage someone

(khuyến khích ai đó)

2. ‘If I were you, I would (get some sleep).’

('Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục ngủ nhiều một ít.') 

give advice lớn someone

(đưa lời nói răn dạy cho tới ai đó)

3. ‘You must have been really disappointed.’

('Bạn có lẽ rằng thực sự thất vọng')

empathise with someone

(đồng cảm với ai đó)

4. ‘Stay calm. Everything will be alright.’

('Giữ điềm đạm. Mọi loại tiếp tục ổn định thôi')

assure someone

(đảm bảo với ai đó)

5. ‘I understand how you feel.’

('Tôi hiểu xúc cảm của doanh nghiệp thế nào')

empathise with someone

(đồng cảm với ai đó)

6. ‘Well done! You did a really great job!’

('Làm đảm bảo chất lượng lắm! Quý khách hàng đã trải thực sự tốt!')

encourage someone

(khuyến khích ai đó)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Task 4. How vì thế you feel today?

(Hôm nya các bạn thấy thế nào?)

Work in pairs. Tell your friend how you today and what has happened that made feel that way. Your friend responds lớn using one statement from the box in 3.

(Làm việc theo dõi cặp. Nói cho chính mình của doanh nghiệp nghe thời điểm ngày hôm nay các bạn thế nào là và chuyện gì thực hiện các bạn xúc cảm như thế. Quý khách hàng của doanh nghiệp vấn đáp bằng phương pháp dùng 1 trong những số những câu trong  bài bác 3.)

A: Today, I feel happy and motivated. My English teacher gave má 10 marks for my test.

(Hôm ni tớ cảm nhận thấy vô cùng sung sướng. Cô giáo Tiếng Anh cho tới tớ 10 điểm vô bài bác lần tra đấy.)

B: Well done! You did a really great job!

(Tuyệt vời! Cậu thực sự đã trải vô cùng tốt!)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7.

8. 

9. 


Bình luận

Chia sẻ

 • A Closer Look 1 Unit 3 trang 28 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  1. Complete the paragraph with the words in the box. There is one word that you don't need. 2. Match the source of stress and pressure lớn the expression. 3. Which of the following can be done in the above situations? Discuss with your partner. (More than thở one solution can be suitable for one situation.) 4. Have you ever been in any of these situations? If sánh, what did you vì thế lớn khuyến mãi with them?

 • A Closer Look 2 trang 29 Unit 3 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Đọc lại đoạn đối thoại ở trong phần Getting Started. Gạch chân những câu trần thuật, viết lách lại câu thẳng nhưng mà Mai phát biểu với Phúc và cha mẹ cô ấy.

 • Communication Unit 3 trang 31 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng hợp ý những bài bác tập luyện phần Communication Trang 30 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 1 Unit 3 trang 32 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  Tổng hợp ý những bài bác tập luyện phần Skills 2 Trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới mẻ

 • Skills 2 Unit 3 trang 33 SGK giờ Anh 9 mới mẻ

  3. Which of the following expressions are more likely lớn be used by Miss Sweetie when she gives advice?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 9 mới mẻ - Xem ngay

Xem thêm: tính diện tích hình chữ nhật lớp 4

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vô lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, khẳng định gom học viên lớp 9 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.