anh 9 unit 2 looking backVới điều giải bài bác tập luyện Unit 2 lớp 9: Looking back nhập Unit 2: City life Tiếng Anh 9 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ chung học viên lớp 9 đơn giản thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 2.

Unit 2 lớp 9: Looking back

Unit 2 lớp 9: Looking back (phần 1 → 6 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: anh 9 unit 2 looking back

Quảng cáo

1. Complete the word webs with nouns and adjectives connected with the đô thị. (Hoàn trở nên mạng kể từ với những danh kể từ và tính kể từ tương quan cho tới thành phố Hồ Chí Minh.)

Unit 2 lớp 9: Looking back | Hay nhất Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới

Nouns: skyscraper, dweller, index, asset, metro, traffic jam, urban sprawl, shopping mall, gallery, cinema, recreational facilities.

Quảng cáo

Adjectives: cosmopolitan, metropolitan, multicultural, urban, downtown, populous, livable, modern, polluted.

Hướng dẫn dịch:

Các danh từ: mái ấm chọc trời, nhà tại, chỉ mục, gia sản, tàu năng lượng điện ngầm, kẹt xe pháo, khu đô thị to lớn, trung tâm sắm sửa, chống trưng bày, rạp chiếu phim, những phương tiện đi lại vui chơi.

Các tính từ: quốc tế, khu đô thị, nhiều văn hóa truyền thống, khu đô thị, trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đông đúc dân, nên sống, tiến bộ, độc hại.

2. Put one word from the box in each gap. (Điền 1 kể từ nhập bảng nhập điểm trống trải.)

A big đô thị is full of life. City life is more modern and (1) phàn nàn elsewhere. It is usually very busy and (2), even at night.

Life in a big đô thị starts early in the morning. Soon the roads are (3) of vehicles. School children in their uniforms can be seen on the pavement, walking or waiting for buses. People rush lớn work. With every passing hour, the traffic goes on increasing. The shops and the market places remain (4) till the evening hours.

Quảng cáo

Certainly (5) life has certain charms. It offers great opportunities and challenges, especially for the young. There are lots of things lớn vì thế, and facilities are well developed. There are (6) places for amusement and recreation. One never feels (7) in a đô thị.

Đáp án:

1. fascinating2. noisy3. full4. crowded
5. urban6. fabulous7. bored

Giải thích:

fascinating (adj) hấp dẫn

noisy (adj) ồn ào

full of N: ăm ắp, nhiều ...

crowded (adj) đông đúc đúc

urban (adj) thuộc sở hữu trở nên thị

fabulous (adj) tuyệt vời

bored (adj) nhàm chán

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Một thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn luôn luôn linh động, tràn trề mức độ sinh sống. Cuộc sinh sống thành phố Hồ Chí Minh tiến bộ rộng lớn và thú vị rộng lớn những điểm không giống. Nó thông thường đặc biệt dành hết thời gian và tiếng ồn ào, trong cả nhập đêm tối.

Cuộc sinh sống ở một thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn chính thức kể từ sáng sủa sớm. Chẳng bao nhiêu chốc những con phố đang được ăm ắp xe pháo. Học sinh đem đồng phục hoàn toàn có thể được nhận ra bên trên vỉa hè, đi dạo hoặc ngóng xe pháo buýt. Mọi người vội vàng đi làm việc. Với từng giờ trôi qua chuyện, lưu số dân cư càng ngày càng tăng. Các cửa hàng và khu vực chợ vẫn còn đó sầm uất đến tới giờ tối.

Chắc chắn cuộc sống đời thường trở nên thị với những đường nét hấp dẫn chắc chắn. Nó mang về những thời cơ và thử thách rộng lớn, nhất là mang đến thanh niên. Có thật nhiều loại nhằm thực hiện, và những hạ tầng được cải cách và phát triển chất lượng tốt. Có những điểm sướng đùa vui chơi tuyệt hảo. Một người ko lúc nào cảm nhận thấy buồn ngán nhập một thành phố Hồ Chí Minh.

3. Complete each sentence with the word given, using comparison. (Hoàn trở nên câu với những kể từ đang được mang đến, dùng cấu tạo đối chiếu.)

1. The last exhibition was not __________ this one. (INTERESTING)

2. This đô thị is developing__________ in the region. (FAST)

3. Let's take this road. It is__________ way lớn the đô thị. (SHORT)

4. I was disappointed as the film was ________ phàn nàn I had expected. (ENTERTAINING)

5. You're not a safe driver! You should drive__________. (CAREFULLY)

Đáp án:

1. as interesting as.

2. the fastest.

3. the shortest.

4. less entertaining.

5. more carefully.

Giải thích:

1. Cấu trúc đối chiếu ko ngang bằng: be not as adj as

2. Cấu trúc đối chiếu nhất với trạng kể từ ngắn: S + V + the + adv_est

3. Cấu trúc đối chiếu nhất với tính từ: S + be + the + adj_est

4. Cấu trúc đối chiếu xoàng rộng lớn với less: be + less + adj

5. Cấu trúc đối chiếu rộng lớn với trạng kể từ dài: S + V + more + adv

Hướng dẫn dịch:

1. Cuộc triển lãm trước ko thú vị như cuộc triển lãm này.

2. Thành phố này đang được cải cách và phát triển sớm nhất đối với chống.

3. Hãy cút đàng này. Đây là con phố sớm nhất cho tới thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tôi thực sự tuyệt vọng với bộ phim truyện, vì thế nó ko vui chơi như tôi chờ mong.

5. Quý khách hàng là 1 tài xế ko tin cậy. Quý khách hàng nên tài xế cẩn trọng rộng lớn.

4. Complete each space with a phrasal verb from the list. Change the size of the verb if neccessary. (Hoàn trở nên điểm trống trải với những cụm động kể từ nhập list.)

1. She ________ his invitation lớn the buổi tiệc ngọt and now he's really upset.

Xem thêm: lời nối vòng tay lớn

2. What's ________ in the street over there? Open the door!

3. Lots of fruit and vegetables will help you ________ your cold.

4. My brother was ________ with a trip lớn the zoo.

5. The road was jammed, so sánh we had lớn _______ and find an alternative route.

6. I have ________ about a fabulous place where we can go for a picnic this weekend.

Đáp án:

1. turned down2. going on3. get over4. cheered up5. turn back6. found out

Giải thích:

1. turn down: kể từ chối

2. go on: tiếp tục

3. get over: băng qua, khỏi

4. cheer up: sướng lên

5. turn back: con quay lại

6. find out : thám thính ra

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy kể từ chối điều chào cho tới buổi tiệc và lúc này anh tao thực sự tức dỗi.

2. Có chuyện gì đang được ra mắt ở đó? Mở cửa ngõ rời khỏi cút.

3. Có nhiều loại rau quả và hoa quả trái cây hoàn toàn có thể giúp cho bạn ngoài cảm ổm.

4. Em trai tôi đang được sướng lên nhiều với chuyện đi dạo cho tới sở thú.

5. Con đàng hiện giờ đang bị tắc, nên bọn chúng toi cần quay trở lại và thám thính đàng không giống.

6. Tôi đang được thám thính rời khỏi một vị trí thú vị điểm tuy nhiên hoàn toàn có thể cút dã nước ngoài nhập vào cuối tuần này.

5. Rewrite each sentence so sánh that it has a similar meaning and contain the word in capitals (Viết lại câu sao mang đến nghĩa không bao giờ thay đổi và với dùng những kể từ in hoa)

1. Turn off the lights when you leave the classroom.

2. Mai grew up in a small town in the south.

3. Kathy looked for the restaurant on her mobile phone.

4. My grandmother has got over her operation.

5. We are looking forward lớn seeing you again.

Hướng dẫn dịch:

1. Tắt đèn khi chúng ta rời ngoài lớp học tập.

2. Mai phát triển ở một thị xã nhỏ ở phía nam giới.

3. Kathy thám thính kiếm quán ăn bên trên điện thoại cảm ứng địa hình của cô ý ấy.

4. Bà tôi đang được băng qua cuộc phẫu thuật của bà.

5. Chúng tôi đặc biệt ngóng được hội ngộ các bạn.

6. Work in two teams. The first team gives the name of a đô thị or town in Viet Nam. The other team says any man-made or natural attractions that it is famous for. Then switch. The team with the most items wins. (Làm việc bám theo 2 group. Nhóm thứ nhất thể hiện thương hiệu của một thành phố Hồ Chí Minh hoặc thị xã. Nhóm còn sót lại phát biểu bất kể một điểm du ngoạn đương nhiên hoặc tự tạo có tiếng và ngược lại. Nhóm với nhiều hơn nữa là group thắng.)

Gợi ý:

City Famous attractions
Bac Ninh Dam pagoda, Phat Tich pagoda, Eight Kings of Ly empire Temple,…
Ha Noi Ngoc Son temple, Ha Noi museum, Hoan Kiem lake,…
Hoa Binh Kim Boi hot spring, Mai Chau valley
Lam Dong Xuan Huong lake, Gougah waterfall

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 Unit 2 khác:

 • Từ vựng Unit 2: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập nhập bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 16-17 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read ... 2. Replace the word(s) ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-5 trang 18-19 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Put one of the adjectives ... 2. Which of the following ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 19-20 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Match the beginnings ... 2. Complete the text ...

 • Communication (phần 1-5 trang 21 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Which of the following ... 2. Read the passage ...

 • Skills 1 (phần 1-4 trang 22 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Read the passage ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 23 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Does your đô thị ... 2. Listen and write ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 24-25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the word ... 2. Put one word ...

 • Project (phần 1-3 trang 25 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put the items ... 2. Delete the words ...

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 9 mới nhất với đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn trăng tròn.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 với đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính tiền mang đến teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: mẫu tờ khai thay đổi thông tin cư trú

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập luyện Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-2-city-life.jsp